Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. д-р Радостина Владкова Игликова
  Ас. д-р Радостина Владкова Игликова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: r.iglikova@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица - понеделник и вторник; Втора седмица - понеделник и сряда;


  Програма по ИД "Езикова ефективност в дискурса на уебсайтовете"

  IV АЕРЕ - Специализиран превод - Текущи оценки
  Тест за поставяне на текуща оценка по дисциплината "Специализиран превод - английски/български език" Специалност "Приложна лингвистика - английски и руски език"

  IV АЕНЕ - Специализиран превод - Текущи оценки
  Тест за поставяне на текуща оценка по дисциплината "Специализиран превод - английски/български език" Специалност "Приложна лингвистика - английски и немски език"

  Допълнение - IV АЕНЕ - Специализиран превод - Текущи оценки
  Допълнение - Тест за поставяне на текуща оценка по дисциплината "Специализиран превод - английски/български език" Специалност "Приложна лингвистика - английски и руски език"

  Презентация докторска дисертация
  Докторска дисертация на тема "Ways of Achieving Efficiency in Women`s e-magazine Discourse (English-Bulgarian study)"

  Reading comprehension strategies
  Презентация на тема "Reading Comprehension Strategies: How to Train Your Brain into Becoming a Better Reader"