Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Ембие Мехмед Кязимова
  Гл. ас. д-р Ембие Мехмед Кязимова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243, 246 К2

  Email: e.kyazimova@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица - вторник и сряда (8-16 ч.); Втора седмица - вторник и четвъртък (8-16 ч.)


  Завършен университет, специалност

  СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Тюркология"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ОУ "Васил Левски" гр. Каолиново, кв. Кус.

  Заемани академични длъжности

  асистент (2000 г.)

  ст. асистент (2004 г.)

  гл. асистент (2009 г.)

  Придобити научни степени

  Доктор по Съвременен турски език - 2015 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  СТЕ-Морфология

  СТЕ-Синтаксис

  ПТЕ-Граматика

  Увод в тюркското езикознание

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Тракийския университет, гр. Одрин, Университет "Айдън", гр. Истанбул, Университет "Намък Кемал" гр. Текирдаг

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Университет Къркларели, гр. Къркларели, Република Турция, 16.10.2023 - 20.10.2023 г.

  Области на научни интереси

  Съвременен турски език

  Участия в проекти

  2005: "Руски език и турски език в деловата сфера", ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ "Еп. К. Преславски".

  2008: „Лингвометодически аспекти на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2009: Системи за формиране на артикулационна и перцептивна база в национално-ориентиран учебник”, № 05274, от 11.03.2009 г. Ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова., ШУ, Еп. К. Преславски”.

  2010: „Универсалното и специфичното в турската етнокултура (Традиции и обичани на етническите турци в Североизточна България) – теренно изследване в Шуменска, Търговищка и Разградска област”. Ръководител доц. Хашим Акиф.

  2011: „Туркологични изследвания 2011”, ръководител доц. Хашим Акиф, ШУ “Еп. К. Преславски”

  2012: „Лингвометодическите и културно-специфични аспекти на професионалния език на туризма”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2012: “Туркологични изследвания 2012”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2013: „Времето на Балканите: език, история, памет”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2013: "Студентски практики ", проект финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд.

  2014: "Места на всекидневието на Балканите", договор № РД-10-616/04.04.2014 г., ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2015: Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим

  2016: Проект „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, с ръководител проф. д-р Т. Чалъкова

  2017: Научна конференция с международно участие "По пътя на Евлия Челеби", Договор № РД-10-589/27.02.2017, ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова

  2018: Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи, Договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р Вежди Хасан

  2019: ”Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа”, договор № РД-08-106/1.02.2019 г., с научен ръководител преп. д-р М. Шукриева

  2020: ”Архивните източници в интердисциплинарните изследвания”, № РД-08-133/4.02.2020, с ръководител гл. ас. д-р М. Мердан.

  2021: "Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания" № РД-08-96/01.02.2021 г., с ръководител доц. д-р Н. Чуфадар.

  2022: "30 години туркологични изследвания в Шуменския университет: традиции и съвременност" № РД-08-143/01.03.2022 г., с ръководител гл. ас. д-р Ембие Кязимова.

  2023: "Туркологията и масмедиите: минало, настояще, бъдеще" № РД-08-134/24.02.2023 г., с ръководител доц. д-р Менент Шукриева.

  Национални проекти

  Проект „Студентски практики” 2013 – 2014 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

  Проект „Студентски практики - Фаза 1“ към от МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Академичен наставник

  Заемани ръководни позиции

  Курсов ръководител на студенти от специалност ТФБК

  Член на редколегията на реферирано научно списание към Филологическия факултет на Университет "Айдън”, Истанбул

  Член на редколегията на реферирано научно списание Yakin Donem Turkiye Arastirmalari, ISSN: 1304-9720-E-ISSN: 2547-9679 към Истанбулски университет.

  Член на редколегията на реферирано научно списание RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi, (Електронно издание на научно списание за изследвания на турския език и литература – Румели) ORCID ID: 5121-3201-9201-9162

  Организационна дейност

  Член на Комисията за признаване и трансфер на кредити.