Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Тодорка Симеонова Вълчева
  Гл. ас. д-р Тодорка Симеонова Вълчева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: tedi.simeonova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: четвъртък 16 - 18 ч. II седмица: вторник: 12 -13 ч.; 17 - 18 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски"

  Заемани академични длъжности

  асистент - 2000 г.

  ст.асистент - 2003 г.

  гл. асистент - 2011 г.

  Придобити научни степени

  образователна и научна степен "доктор" - 2015 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  упражнения по История на балканските народи, История на българските земи и народ XV-XVII в. и Нова българска история

  Области на научни интереси

  История на Югославия

  Участия в проекти

  Проект ” България в световното културно наследство” / РД - 05 - 262 / 15. 03. 2012 /

  Проект ” България във война и мир” / РД - 08 - 277 / 15. 03. 2013 /

  Проект ” България в европейската култура, наука, образование, религия” / РД - 08 - 270/ 14. 03. 2014 /

  Проект ” България в европейската история, култура, наука, образование и религия” / РД - 08 - 321/ 13.03. 2015 /

  Проект ” Непознати приятели, познати неприятели” / РД - 08 - 122 / 08. 02. 2016 /

  Проект ” Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ ”Епископ К. Преславски” / РД - 08 - 065 / 2016

  Проект ” Война и общество” / РД - 08 - 113 / 06. 02. 2017 /

  Проект ”Личността в историята” / РД - 08 - 156 / 09. 02. 2018/

  Проект ”Град и градска култура” / РД - 08 - 110 / 01. 02. 2019 /

  Проект ”Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ ”Епископ К. Преславски” / РД - 08 - 97 / 01.02.2019/

  Проект ”Митовете в историята” / РД - 08 - 144 / 05. 02. 2020 /

  Проект ”Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет” / РД-08-113/03.02.2020 /

  Проект ”Жените в историята”/ РД - 08 -99/ 01.02.2021 /

  Проект ”Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет” / РД-08-88/01.02.2021 /

  Проект ”Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет” / РД-08-54/01.02.2022 /

  Проект Модерн-а Дизайн и провеждане на електронно обучение в дистанционна форма/ ВG -05М 20Р001- 2.016-0018

  Проект "Границата" / РД - 08 - 141/01.03.2022/

  Проект "Забравени/ забранени книги“ / РД-08-133/24.02.2023 /

  Проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите и докторантите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, / РД-08-130/23.02.2023 /

  Проект "Повишаване на компютърната компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, / РД-08-52/24.01.2023 /

  Проект " Време и памет " /РД - 08-88/30.01.2024 г.

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България, клон Шумен