Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Тодорка Симеонова Вълчева
  Гл. ас. д-р Тодорка Симеонова Вълчева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: tedi.simeonova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: четвъртък 16 - 18 ч. II седмица: вторник: 12 -13 ч.; 17 - 18 ч.


  2015 Българо - югославски политически и дипломатически отношения (1929 - 1934 г.). Автореферат на дисертацията., 38 стр., Шумен, 2015.
  2023 Симеонова, Т. Македонският въпрос в българо-югославските отношения след Първата световна война. - В: Сборник в чест на 70- годишнината на проф. д-р Борис Д. Борисов; София, 2023, 489 - 500, ISBN 978-619-00-1626-7
  2023 Симеонова, Т. Македонският въпрос в българо - югославските отношения в края на Ляпчевото управление (първа част).-В: Юбилеен сборник посветен на 60 - годишнината на доктор Данаил Димитров Петров; Шумен, 2023, 89 - 104, ISBN 978-619-201-756-9
  2023 Симеонова, Т. Македонският въпрос в българо - югославските отношения в края на Ляпчевото управление (втора част).-В: Юбилеен сборник посветен на 60 - годишнината на доктор Данаил Димитров Петров; Шумен, 2023, 105 - 116, ISBN 978-619-201-756-9
  2022 Симеонова, Т. ЖЕНИТЕ В СЕМЕЙСТВОТО НА СУЛТАНА – МИТ И РЕАЛНОСТ. - В: Историкии; том 15, В. Т., 2022, 75 - 89, ISBN 978-619-00-1518-5
  2020 Симеонова, Т. Отзвукът от българо – югославският пакт. - В: Историкии; том 13, В. Т., 2020, 69 - 84, ISBN 978 - 619 - 00 - 1276 -4
  2019 Симеонова, Т. Международните отношения, Балканите и българо - югославският пакт от 24.01.1937 г. (Втора част). - В: Журнал за исторически и археологически изследвания; 1 брой, Шумен, 2019, 125 - 140, ISSN 1314 - 748X
  2018 Симеонова, Т. Изборите от 21 юни 1931 г. и политическите борби в България 1931 - 1933 г. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности; том 13, Варна, 2018, 101 - 120, ISBN 978-619-00-0752-4
  2018 Симеонова, Т. Международните отношения, Балканите и българо - югославският пакт от 24.01.1937 г. (първа част). - В: Журнал за исторически и археологически изследвания; 2 брой, Шумен, 2018, 130 - 142, ISSN 1314-748X
  2017 Симеонова, Т. Владо Черноземски и атентата в Марсилия – 09. 10. 1934 г.- В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности; том 12, Варна, 2017, 165 - 171, ISBN 978-619-00-0602-2
  2016 Симеонова, Т. Партийно - политически борби в България през 1930 - 1931 г. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности; том 11, Варна, 2016, 116 - 132, ISBN 978-619-00-0392-2
  2016 Симеонова, Т. Църковно и просветно дело в град Разград през 40 -те - 70 -те години на XIX век. - В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена); том 1, София, 2016, 259 - 265, ISBN 978-619-176-080-0
  2015 Симеонова, Т. Пиротски споразумения 1929 - 1930 година. - В: Историкии; том 8, В. Т., 2015, 171 - 184, ISBN 978-619-00-0325-0
  2014 Симеонова, Т. България в годините на Голямата депресия 1929 – 1934 г.- В: Историкии; том 7, Шумен, 2014, 257 - 278, ISBN 978-619-00-0150-8
  2013 Симеонова, Т. Балкански конференции 1930 -1933 г. - В: Историкии; том 6; Шумен, 2013, 204 – 223, ISBN 978-954-400-968-7
  2012 Симеонова, Т. Българо- югославски отношения 1933-1934 година. - В: Историкии; том 5, Шумен, 2012, 238 – 256, ISBN 978-954-400-804-8
  2011 Симеонова , Т. Харемът – семейство на султана. - В : Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности, В. T, 2011, 298 - 306, ISBN 978-954-400-450-7
  2011 Вълчева, Т. Мировой экономический кризис и его проявления в Югославии (1929 -1934). - В: Актуальные проблемы регионоведения. Материалы международнойнаучно- практической конференции- 24-25 апреля 2011 года; часть I; Славянск- на- Кубани; Издательский центр СГПИ; 2011; 40 - 45, ISBN 978-5-91980-022-4
  2009 Симеонова, Т. Династическите бракове в Османската империя. - В: Съвременната история: времена, реалности, промени, В.T, 2009, 270 - 282, ISBN 978-954-400-199-5
  2008 Симеонова, Т. Българо - Югославски отношения през 1929 -1932 година на страниците на българския печат.- В: Историкии - юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60- годишнина, Шумен, 2008, 324 -329, ISBN 978-954-577-493-5
  2008 Симеонова, Т. Сътрудничеството на Българския и Руския Червен кръст по време на войните през XIX -XX век. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности, том 5, В.T, 2008, 274-277, ISBN 978-954-400-034-9
  2007 Симеонова, Т. България и Югославия - опит за сближение през 30-те години на XX век на страниците на българския печат.- В: Понятия, ценности, промени.Историята: време и реалности, том 4, В.T, 2007, 140 -146, ISBN 978-954-8387-02-6
  2006 Симеонова, Т. Българското малцинство в Югославия между двете световни войни. - В: Понятия , ценности, промени. Историята: време и реалности, Варна, 2006, 238 - 242, ISBN 978-954-760-119-2
  2005 Симеонова, Т. Сръбската национална доктрина през 30 - 40 те години на XIX век. - В: Образование и квалификация на педагогическите кадри,развитие и проекциипрез XXІ век,том 2, Шумен , 2005, 23 - 27 ISBN 978-954-577-366-2
  2005 Симеонова, Т. Световната икономическа криза и отражението и върху Югославия и България. - В:Понятия ,времена ,промени. Историческото образование , Варна, 2005, 253 - 259, ISBN 978-954-760-100-0
  2003 Симеонова, Т. Състоянието на Сръбската църква през XVII век според два писмени източника. - В: История, общество, религия, Шумен, 2003, 94 - 99.
  2003 Симеонова, Т. Дейността на Шуменския клон на Българския червен кръст за подготовката на помощни медицински кадри (1909-1939). - В: Епископ-Константинови четения, Т.8, Шумен, 2003, 439 - 443, ISBN 954-577-205-0
  2002 Симеонова, Т. Васил Друмев през погледа на един художник. - В: Юбилеен сборник “Васил Друмев-митрополит Климент Търновски”, Шумен, 2002, 98 - 100. (в съавт.Й. Янева), ISBN 954-8789-95-7
  2018 Симеонова, Т. Международните отношения, Балканите и българо - югославски пакт - 24.01. 1937 г. - научна конференция, Варна, 2 - 7. 07. 2018 г.
  2017 Симеонова, Т. Изборите от 21 юни 1931 г. и политическите борби в България 1931 - 1933 г. - научна конференция, Варна, 10 - 15 . 07. 2017 г.
  2016 Симеонова, Т. Владо Черноземски и атентатът в Марсилия – 09. 10. 1934 г. - научна конференция, Варна, 4 - 9.07. 2016 г.
  2015 Симеонова, Т. Партийно - политически борби в България през 1930 - 1931 г. - научна конференция, Варна, 6 - 12. 07. 2015 г.
  2017 Симеонова, Т. Ангелова, Р. Извори за Новата Българска история. Сборник от текстове и документи. Фабер, Велико Търново, 2017, 227 с. - В: Историкии; том 10, В.Т; 2017, 275 - 282, ISBN 978-619-00-0901-6
  2023 Симеонова, Т. Църковно и просветно дело в град Разград през 40 -те - 70 -те години на XIX век. - В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена); том 1, София, 2016, 259 - 265. Цитирано в: Петров, Д. Имената носени от античното и средновековно селище до днешния град Разград .- В: Юбилеен сборник посветен на 60 - годишнината на доктор Данаил Димитров Петров, Шумен, 2023, с. 127
  2023 Симеонова, Т. Жените в семейството на султана - мит или реалност. - В: Историкии; том 15, В.Т, 2022, 75 - 89. Цитирано в: Петров, Д. Имената носени от античното и средновековно селище до днешния град Разград .- В: Юбилеен сборник посветен на 60 - годишнината на доктор Данаил Димитров Петров, Шумен, 2023, с. 127
  2023 Симеонова, Т. Състоянието на Сръбската църква през XVII век според два писмени източника. -В: История, общество, религия , Шумен, 2003, 94 - 99. Цитирано в: Петров, Д. Имената носени от античното и средновековно селище до днешния град Разград .- В: Юбилеен сборник посветен на 60 - годишнината на доктор Данаил Димитров Петров, Шумен, 2023, с. 127
  2022 Симеонова, Т. Църковно и просветно дело в град Разград през 40 -те - 70 -те години на XIX век. - В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена); том 1, София, 2016, 259 - 265. Цитирано в: Петров, Д. Антично и средновековно селище до днешният град Разград.- В: Историкии; том 15, В.Т, 2022, с. 22
  2022 Симеонова, Т. Църковно и просветно дело в град Разград през 40 -те - 70 -те години на XIX век. - В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена); том 1, София, 2016, 259 - 265. Цитирано в: Петров, Д. Крайморският път VI - I в.пр.н.е.- В: Историкии; том 16, В.Т, 2022, с. 41
  2018 Симеонова, Т. Църковно и просветно дело в град Разград през 40 -те - 70 -те години на XIX век. - В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена); том 1, София, 2016, 259 - 265. Цитирано в: Петров, Д. Църковно дело в град Разград през периода на османското владичество XV - XIX век. - В: Историкии; том 11, В.Т, 2018, 343 - 346
  2013 Симеонова, Т. Сръбската национална доктрина през 30 - 40 - те години на XIX век. - В: Юбилеен сборник 50 години ДИПКУ - Варна. Образование и квалификация на педагогическите кадри, развитие и проекции през XXI век, Варна, 2005, 23 - 27. Цитирано в: Петров, Д. Преподавателската дейност на Анани Явашев в град Разград. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности (юбилейно издание), 9 том, Варна, 2013, с. 375.
  2012 Симеонова, Т. Дейността на шуменския клон на Българския Червен кръст за подготовка на помощни медицински кадри ( 1909 - 1939). – Епископ – Константинови четения. Т. 8. Шумен, 2003, с. 440. Цитирано в: Ангелова, Р. Миналото на Шумен 1912 – 1919, 2012, с. 32