Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова
  Доц. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

  Кабинет: Корпус 1, стая 505

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: i.eftimova@shu.bg

  Приемно време: I - ва седм.: сряда от 9 до 17,30 часа и петък от 9 до 17,30 часа; II - ра седм.: сряда от 9 до 17,30 часа и четвъртък от 9 до 17,30 часа


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", История, 2001 г.

  Заемани академични длъжности

  асистент - 2009 г.

  главен асистент - 2011 г.

  доцент - 2022 г.

  Придобити научни степени

  доктор по етнология, 2006 г.

  доцент по 3.1. "Антропология, социология и науки за културата", 2022 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  лекции и упражнения по "Етнология"

  лекции и упражнения по "Културна антропология"

  лекции и упражнения по "История на религиите"

  лекционен курс "Миграция и идентичност"

  лекционен курс "Остаряването в културата"

  семинарни упражнения по "Праистория"

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  University of Lodz, гр. Лодз, Полша по образователна програма Еразъм +, 2016 г.

  Eskishehir University, гр. Ескишехир, Турция по образователна програма Еразъм +, 2020 г.

  Области на научни интереси

  етническа идентичност; миграция; градска култура; gender роли; възраст и остаряване в културата; антропология на околната среда

  Специализации

  Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (IOS) in Regensburg, Germany - 1-15 Dec. 2023.

  Участия в проекти

  Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) 2018-2020; Министерство на образованието и науката; № Д01-229/06.12.2018 г. ръководител: проф. д.ф.н. Ана-Мария Тотоманова; координатор за ШУ: проф. д-р Веселин Панайотов.

  Contested Waterway. Governance and Ecology on the Lower Danube, 1800–2018, Project leader: Luminita Gatejel, Project duration: 2020–2023 (https://www.ios-regensburg.de/en/research/third-party-funds/contested-waterway.html)

  Членства в научни организации

  СУБ

  International Association for Southeast European Anthropology (InASEA)