Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Севгинар Динчерова Ибрям
  Гл. ас. д-р Севгинар Динчерова Ибрям

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: sevginar.dincherova@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица: четвъртък 10-12 ч.; присъствени дни: І седмица - вторник, К2, ІІ седмица - четвъртък, К2


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”

  Специалност Немска филология

  Втора специалност Специалност Икономика

  Заемани академични длъжности

  2013 главен асистент

  Придобити научни степени

  2013 г. ОНС "доктор" по германски езици (съвременен немски език)

  Водени лекции и/или упражнения

  Морфология (немски език) (л/у)

  Синтаксис (немски език) (л/у)

  Германистична лингвистика I част (Увод) (л/у)

  Германистична лингвистика II част (Лексикология, словообразуване, фразеология) (л/у)

  Практически немски език (у)

  Немски език като втори чужд (у)

  Области на научни интереси

  Когнитивна и контрастивна лингвистика, текстолингвистика, социолингвистика, лексикология.

  Специализации

  2014 г., Университет Потсдам, Германия

  Участия в проекти

  - университетски проект РД-05-268 „Културно-специфични различия в езиците и текстовете”, р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2009

  - университетски проект РД-05-347 ”Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век”, р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2010.

  - университетски проект РД-05-167 ”Езиците и културите във (взаимо)действие”, р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2011.

  - университетски проект РД-05-264 ”Език на културата и култура на езика”. р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2012

  - университетски проект РД-08-271 ”Език и комуникация в образователната и научната сфера”. р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2014

  - международен проект - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, координатор от българска страна доц. С. Бойчева. 2014.

  - Университетски проект № РД-08-318 „Германистиката – вчера, днес и утре“, р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2015

  - Университетски проект: „Език - литература – медии“, № РД-08-440/08.02.2016 г., р-л доц. д-р Н. Митева.

  - Университетски проект „Език, медии, култура във взаимодействие“, № РД 08-112/06.02.2017 г., р-л гл. ас. д-р Д. Кирова.

  - Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. ”Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.”, р-л д-р Даниела Кирова, 2018

  - Университетски проект ”Език и комуникация - медиалингвистични измерения”, № РД 19-08-05/2019 г., р-л преп. д-р Г. Герова.

  - Научноизследователски проект ”Интегративни, интеркултурни и интерактивни аспекти на чуждоезиковото обучение” № РД -08-142/05.02.2020 г., р-л ст. преп. д-р А. Добрева.

  - РД-08-97 „Филологиите в дигиталното съвремие – традиции и предизвикателства“; ръководител: ст. преп. д-р Наталия Лечева, 2021

  - Проект РД-08-135/1.03.2022. „Съвременната научна продукция в хуманитаристиката и световната система за научно публикуване“, р-л доц. д-р Айля Илиязова, 2022

  - Проект РД-08-137/24.02.2023 „Дигитален профил на хуманитаристиката – отправни точки и посоки“, р-л доц. д-р Айля Илиязова, 2023

  Организационна дейност

  Член на ОС на ФХН

  Членства в научни организации

  Съюз на германистите в България (седалище Велико Търново)