Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Ирина Пламенова Стоянова-Георгиева
  Гл. ас. д-р Ирина Пламенова Стоянова-Георгиева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: i.stoyanova-georgieva@shu.bg

  Приемно време: първа седмица - понеделник (10.00 - 13.00 ч.) втора седмица - четвъртък (13.00 - 14.00 ч.)


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС „Магистър”, специалност „Английска филология”, Магистърска програма „Езиково обслужване на туризма и бизнеса” - 2010 г.

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС "Бакалавър", специалност "Приложна лингвистика (английски език и немски език)" - 2009 г.

  Заемани академични длъжности

  асистент (2016 г.), преподавател (2019 г.), гл. асистент (2021 г.)

  Придобити научни степени

  доктор по научна специалност 05.04.20 "Германски езици" (Съвременен английски език) - 13.12.2018 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически английски език (четене с разбиране, писмени упражнения, превод, писане на есе, граматика)

  Компютърни технологии в превода

  Инструменти и технологии в превода

  Упражнения по теория на превода

  Теория на превода

  Области на научни интереси

  Превод

  Специализации

  Участие в международен езиков курс по немски език - Технически университет, Дрезден, Германия - 2007 г.

  Стаж по писмен превод в Български езиков отдел за писмени преводи, Генерална дирекция за писмени преводи, Европейски парламент - 2012 г.

  Участие в обучение (OPTIMALE training of trainers session) по проект OPTIMALE (Erasmus Network for Professional Translator Training) в рамките на секторна програма Еразъм, Програма за учене през целия живот - 2013 г.

  Memsource Certified Trainer - 02/06/2017

  TRAAD NBU Лятна школа по превод 2017

  TRANSLATING EUROPE WORKSHOP (01/12/2023)

  Участия в проекти

  Проект „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.)

  Проект „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2017 г. - р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. №РД-08-118/ 06.02.2017)

  Проект “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, № РД 08-153/ 09.02.2018 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  Участие в проект ”Гледни точки и перспективи в англицистиката” РД-08-107/1.02.2019 с р-л доц. д-р Ирина Иванова

  Участие в проект ”Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education” РД-08-128/ 04.02.2020 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  Участие в проект на катедра "Английска филология" \"Дискурси на промяната: език, литература, култура и ЧЕО/Discourses of Change: Language, Literature, Culture, and FLT\" РД-08-94/ 01.02.2021 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  Участие в проект на катедра "Английска филология" ("Нови перспективи и хоризонти в лингвистиката, културата и ЧЕО/ New perspectives and horizons in linguistics, culture and FLT" (РД-08-91/30.01.2024г.) р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  Организационна дейност

  Административен Еразъм координатор в Център за междунаросно сътрудничество и проекти към ШУ ”Еп. Константин Преславски” - септември 2008 - август 2016 г.

  курсов ръководител на студенти от специалност ”Английска филология” - септември 2017 г.