Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп.  Мария Дианова Йорданова
  Преп. Мария Дианова Йорданова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 207

  Телефон: 054 830495 вътр. 253 К1

  Email: m.jordanova@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица: понеделник 9:00-17:00 ч.; вторник 9:00-17:00 ч. К1 207.


  2020 Йорданова, М. За дигиталната компетентност в обучението. Прагматичен модел на урок по „История и цивилизации“ – В: България и Българите: бит, душевност, национална идентичност. Материали от шестата национална конференция по история, археология и културен туризъм \"Пътуване към България\" - Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2020, 431-446
  2018 Йорданова, М. Обучението по «История и цивилизация» в социалната мрежа Facebook – възможности и предизвикателства. – Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще, сб. доклади от международна научна конференция. Велико Търново, 2018, 164–173.
  2018 Йорданова, М. Развиване на умения за интерпретация на изображения – печатите и монетите на средновековна България. – В: Изкуството в урока. Шумен, 2018, 123 – 147.
  2017 Йорданова, М. Интердисциплинарните връзки в обучението по история – отправна точка за формиране на компетентности. – В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Шумен, 2017, 178–192.