Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Теодор Божидаров Стойчев
  Доц. д-р Теодор Божидаров Стойчев

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 507

  Телефон: 054 830495 вътр. 373 К3

  Email: t.stojchev@shu.bg

  Приемно време: Първа и втора седмица: понеделник 12-13 ч.; вторник 12-13; присъствени дни понеделник и вторник от 8-17


  Завършен университет, специалност

  2000 г. - СУ ”Св. Климент Охридски” - магистър, теология.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Свещеник към Варненска и Великопреславска митрополия

  Заемани академични длъжности

  2016-2017 хонорован асистент,

  2017-2018 главен асистент

  2018 Доцент

  Придобити научни степени

  Д-р по теология - 2009 г.

  Доцент д-р - 2018 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции и упражнения по Библеистика- Новия Завет

  Лекции и упражнения по Библеистика- Стария Завет,

  Библейски материални свидетелства

  История на религиите

  Области на научни интереси

  Библеистика

  Специализации

  Специализация в Регенсбург, 2003 г.;

  Участия в проекти

  2017 г. Студентски практики - фаза 1, Национален проект по оперативна програма \"Наука и образование за интелегентен растеж\", BG 05M2OP001-2.003-0001.

  2018 г. Личността в историята, РД-08-156/9.02.2018, науч. рък. проф. д-р Ангелова

  2018 (до 2023 г.)Национална научна програма: „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ – КИННПОР

  2019 г. - „Град и градска култура” научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. № РД - 08-110/01.02.2019 г.

  2020 г. Университетски проект ”Митовете в историята” Вх. № РД-08-144/ 5.02.2020 г., научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  2020 г. Национален Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР. Ментор на трима студенти

  2021 г. Жените в историята, РД- 08-99/01.02.2021, науч. рък. проф. д-р Ангелова