Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Теодор Божидаров Стойчев
  Доц. д-р Теодор Божидаров Стойчев

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 507

  Телефон: 054 830495 вътр. 373 К3

  Email: t.stojchev@shu.bg

  Приемно време: Първа и втора седмица: понеделник 12-13 ч.; вторник 12-13; присъствени дни понеделник и вторник от 8-17


  2009 Значението на кръста Христов в Посланието на св. апостол Павел до галатяни. С., 2009
  2009
  2021 \"Бог, Който се яви в плът\". Актуални проблеми на новозаветната христология. Шумен, 2021
  2018 Въведение в свещеното писание на новия завет-част 1, Шумен, 2018.
  2014 Богословие на просперитета. Православна критика. София: Изд. Омофор, 2014.ISBN9789542972280
  2014 Богословие на Новия Завет. Актуални проблеми. С., 2014. ISBN 9786191523962
  2009 Значението на кръста Христов в Посланието на св. апостол Павел до галатяни. С., 2009. ISBN 978954
  2021 Православната библеистика и историко-критичният метод. Встъпителна студия. - В: Драгутинович, П. Тълкуването на Писанието в Православната църква: Включването на контекстуалната херменевтика в православните библейски изследвания. Шумен, 2021.
  2020 1. Разговорът между светите апостоли Павел и Йоан Богослов за личността на Спасителя. В: Християнство и култура, бр. 4, 2020, с. 77-95
  2018 Боговдъхновеност на Свещеното Писание. Литермедия, 2018. Химнът за Христос в Посланието на св. апостол Павел до Кол. 1: 15-20. Литермедия, 2018.
  2018 Химнът за Христос в Посланието на св. апостол Павел до Фил. 2:5-11. В Историкии, т. X. (под печат)
  2017 За някои актуални проблеми в новозаветната христология. - ГШУ "Епископ Константин Преславски" ФХН. Том XXVIII A, Шумен, 2017, с.7-31.
  2016 Месиански акценти в евангелието от Марк. – В: Св. Писание в Църковното Предание. С., 2016, с. 186-213.
  2021 НОСЕНЕТО НА ЗАБРАДКИ СПОРЕД ПЪРВОТО ПОСЛАНИЕ ДО КОРИНТЯНИ. 1 Кор. 11:2-16 в светлината на социо-културния контекст на времето. - В. ХК, 2021, бр. 161.
  2020 Разговорът между светите апостоли Павел и Йоан Богослов за личността на Спасителя. ХК, бр. 4, 2020, с. 77-95
  2015 Mensch von oben: Eine Diskussion mit Karl-Wilhelm Niebuhr. – In: Dragotinovic, P., Nicklas, T., Rodenbiker, K., and Vladan, T. Christ of the Sacred Stories. Biblical Conference held at the Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade, September 10–13, 2015.
  2011 Св. апостол . Павел в светлината на 4QMMT. – В: Изворът на живота. Библейска библиотека 7. С., 2011, с. 99-113
  2010 Бъдещи предизвикателства през БПЦ (Етосът на новото време). – В: Православие и постмодернизъм. С. 2010, с. 308-325.
  2009 Истината в Посланието на св. апостол Павел до галатяни. – В: Библията и морето, С. 2009, с. 99-113.
  2008 Трудността да живееш с другия. Амвон, 1/ апр., 2008, с. 15-19.
  2007 Канонична култура. – В: Канон & култура. Варна, 2007, с. 75-85.
  2007 Канон и култура. Амвон,1/апр., 2007, с. 22-24.
  2005 Европейският съюз и православната ни идентичност. – В: Амвон, 3/дек., 2005, с. 9-12
  2018 Прологът на Евангелието от Йоан - исагогически и богословски проблеми. Доклад, прочетен на международна конференция "20 години библиотека "Библика" " в София на 12.10. 2018
  2015 Mensch von oben: Eine Diskussion mit Karl-Wilhelm Niebuhr. Доклад, четен на международна конференция в Белград, 2015.
  2014 Попмаринов, Д. Между вярата и разума. С., 2014, с. 7;
  2014 Значението на Кръста Христов в Посланието на св. апостол Павел до галатяни. С., 2009. Цит. в: Трайчев, Е. Н. Н. Глубоковски и неговото влияние върху библейската мисъл у нас. – В: Forum Theologicum Sardicense. С., 2/2014, с. 240, 242.
  2012 «Значението на кръста Христов в Посланието на св. апостол Павел до галатяни». Цит. в: Трайчев, Е. Тълкуването на старозаветните текстове в Новия Завет. С., 2012, с. 164