Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Ирина Николова Иванова
  Доц. д-р Ирина Николова Иванова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: irina.ivanova@shu.bg

  Приемно време: I седмица - вторник, 11-13 часа в К2; II седмица, сряда - 13-15 часа в К1 - стая 109


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп. К. Преславски" - руска филология - магистър; английска филология - магистър Лингвистика и превод

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  СОУ "Сава Доброплодни"

  Заемани академични длъжности

  асистент - 2000

  гл. асистент - 2011

  доцент - 2018

  Придобити научни степени

  доктор по методиката на обучението по английски език от 2010 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Методика на обучението по английски език

  Методика на ранното чуждоезиково обучение

  Хоспитиране

  Текуща педагогическа практика;

  Стажантска практика

  Умения за работа с академичен текст

  ИД Типология и прагматика на академичния текст

  ФД Съвременни подходи в преподаването на английски език

  ИД Дейностно-ориентирано обучение по чужд език

  Компетентностен подход и иновации в образованието

  Преподаване на английски език на различни възрастови групи

  ИД Комуникативни умения в образователна среда

  ИД Мултидисциплинарност и проектна работа

  ИД Специфика на ЧЕО в начален етап

  Продължаващо професионално развитие на учителите

  ИД Квалификация и професионално развитие на учителите по английски език

  Преддипломен практикум

  Key competences and skills in online education

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2018 - университет Фаф, Португалия

  2016 - университет Мондрагон, Испания

  2015 - университет Кордоба, Испания

  2010 - университет Гент, Белгия

  2008 - университет Лафбъръ Великобритания

  Области на научни интереси

  методика;

  лингвистика;

  превод;

  езикоусвояване;

  квалификация и професионално развитие на учителите

  английски език за академични цели

  компетентностен подход в образованието

  Специализации

  2022 - Букурещки университет, Румъния

  2018 - университет Фаф, Португалия

  2018 - институт \\\"Пушкин\\\", Москва, Русия

  2016 - университет Мондрагон, Испания

  2015 - университет Кордоба, Испания

  2010 - университет Гент, Белгия

  2008 - университет Лафбъръ Великобритания

  2005 - университет Ийст Англия, Норич, Великобритания

  1996 - университет Уулвърхемптън, Великобритания

  Участия в проекти

  2023. Проект на катедра Английска филология English Studies in a Post-Covid World: New Challenges and Perspectives/ Англицистиката в пост-ковид света: нови предизвикателства и перспективи (РД-08-105/15.02.2023 г.) - р-л доц. д-р Х. Боев

  2023. КЛаДА-БГ - Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH - р-л проф. Д. Попов.

  2022. Проект BG05M2OP001-2.016-0002 “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”, EDUTransform

  2022. Проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

  2022. Проект на катедра Английска филология Issues, Challenges and Solutions in English Studies/ Проблеми, предизвикателства и решения в англицистиката

  РД-08-139/ 01.03.2022 г.

  2022. КЛаДА-БГ - Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH - р-л проф. Д. Попов

  2021 Проект на катедра Английска филология "Дискурси на промяната: език, литература, култура и ЧЕО/Discourses of Change: Language, Literature, Culture, and FLT " РД-08-94/ 01.02.2021 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2020. Erasmus+ K2 project CRADLE: Creating Activity-designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education. VG-IN-BY-17-36-035544. Водеща организация: Гьоте Институт, Мюнхен, Германия. Продължителност 2017-2020 г. Координатор за ШУ.

  2020. Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД-08-113/03.02.2020, р-л проф. д.ф.н. Сн. Бойчева (ръководене на курс по английски език - ниво В1)

  2020 Проект на катедра Английска филология ”Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education” РД-08-128/ 04.02.2020 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2020. КЛаДА-БГ - Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH - Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.

  2019.Erasmus+ K2 project CRADLE: Creating Activity-designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education. VG-IN-BY-17-36-035544. Водеща организация: Гьоте Институт, Мюнхен, Германия. Продължителност 2017-2020 г. Координатор за ШУ.

  2019. КЛаДА-БГ - Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH - Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.

  2019. Проект № РД-08-107/1.02.2019. Гледни точки и перспективи в англицистиката. Р-л: доц. д-р Ирина Иванова

  2019. Проект КП-06-НП/35 от 12.12.2018, финансиран от ФНИ - „Гледни точки и перспективи в англицистиката”, р-л проф. д-р Румяна Тодорова

  2019. Проект РД - РД-08-97/01.02.2019. Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет, р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (ръководене на курс по английски език - ниво А2)

  2018. Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД - 08-157/09.02.2018г., р-л. доц. д.ф.н. Сн. Бойчева

  2018. Проект № РД 08-153/ 9.02.2018 г. “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2018. Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1

  2018. Erasmus+ K2 project CRADLE: Creating Activity-designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education. VG-IN-BY-17-36-035544. Водеща организация: Гьоте Институт, Мюнхен, Германия. Стартирал 2017 г.

  2017. Erasmus+ K2 project CRADLE: Creating Activity-designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education. Водеща организация: Гьоте Институт, Мюнхен, Германия.

  2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2017 Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1

  2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 - координатор.

  Проект РД-08-129/ 08.02.2016. Challenges in language teaching and research

  РД-08-311/13.03.2016 Проект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ

  Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1

  Erasmus + project: Schools: Future Labs. № на проекта: VG-SPS-14-001559-3. водеща организация Гьоте Институт Mюнхен, Германия

  Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода

  Проект РД-08-285/14.03.2014 Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България

  2014 ”Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание” (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

  Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

  Проект № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките (2012-2014)

  2013 - „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката“. Ръководител доц.д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. РД-08/273/15.03.2013г.

  2013: Mеждународен проект по Грюндвиг, ”COACH4U”, 2 г. – 2014-2015; № на проекта: 540273 - LLP - 1 - 2013 - 1 - UK, водеща организация Wandsworth Council Lifrlong Learning, London, UK

  2012: Mеждународен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany

  2012: Национален проект на ШУ: Съвременни аспекти в англицистиката, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова

  2011 Национален проект на ШУ: Комуникация и култура (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

  2010 Национален проект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

  2010 Разработване на система за оценка на качеството на средното образование. Дейност 1. Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи. - иницииран от МОМН и Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

  2009 Национален проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов.

  Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап; октомври 2003 – януари 2006. - иницииран от Британски съвет България

  Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България: 2001 – 2002 г. - иницииран от Британски съвет България

  Заемани ръководни позиции

  2019 -2023 - Директор на Център за езиково обучение към ШУ;

  2023 - Зам.-ректор по НИХТД и международна дейност, Институционален Еразъм+ координатор

  Организационна дейност

  - участие в изготвяне на материали по акредитацията;

  - координатор по програма Коменски за студенти, кандидатстващи за teaching assistants;

  - участие в квалификационни и преквалификационни курсове към ДИПКУ - Варна;

  - курсов ръководител на магистри, избрали да придобият учителска правоспособност.

  Членства в научни организации

  ВЕТА - Bulgarian English Teachers' Association

  IATEFL - International Association of Teachers of English as a Foreign language

  Държавни и/или научни награди

  FIPLV International award for 2023 for dedication to teacher training and development, professional ELT organisations and scientific research - https://fiplv.com/fiplv-international-award/. Носител на международната награда на Федерацията на асоциациите на преподавателите по съвременни езици за 2023 година.