Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Надежда Стефанова Цочева
  Доц. д-р Надежда Стефанова Цочева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 1, стая 203

  Телефон: +359888217442

  Email: n.tsocheva@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица - петък, 11-13 часа (каб. 203, к. 1)


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Еп. К. Преславски"

  специалност "Български език и руски език"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Старши учител по български език и литература в ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  Доцент в Катедрата по история и теория на литературата на ШУ "Епископ Константин Преславски"

  Придобити научни степени

  Доктор по филология, научна специалност 05.04.02 "Българска литература". Защитена дисертация на тема: "Прозата на Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни" 3.10.2007г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Семинарни занятия по дисциплините "Най-нова българска литература", "Възрожденска литература", "Увод в литературната теория"

  Лекции по дисциплините "Най-нова българска литература", "Увод в литературната теория", Руска литература"

  Области на научни интереси

  История на българската литература

  Български и европейски модернизъм

  Членства в научни организации

  Научен център за православна култура и изкуства “Св. Архангел Михаил”

  Държавни и/или научни награди

  Награда на Шумен за 2001 г. в системата на образованието и науката.

  Поощрителна награда на международна фондация “Св. св. Кирил и Методий” за 2005 г. за постижения в хуманитарната област.

  Награда на Шумен за 2011 г. в системата на образованието и науката.