Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Ася Ангелова Асенова
  Гл. ас. д-р Ася Ангелова Асенова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

  Кабинет: Корпус 1, стая 518

  Телефон: 054 830495 вътр. 204 К1

  Email: a.asenova@shu.bg

  Приемно време: сряда, четвъртък: 09.00-17.00 часа (I и II уч. с.)


  Завършен университет, специалност

  2021 - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, присъдена образователна и научна степен доктор по журналистика

  2015 - Икономически университет - Варна, специалност Корпоративен маркетинг (магистър)

  2013 - Икономически университет - Варна, специалност Статистика и иконометрия, Журналистика (бакалавър)

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Обществен посредник на Община Шумен

  Заемани академични длъжности

  главен асистент - 2022

  Придобити научни степени

  доктор по журналистика - 2021

  Водени лекции и/или упражнения

  Нови медии

  Медиаспециализация „Печатни и онлайн медии“: Учебен вестник

  Репортерство и новинарство

  PR практикум

  Области на научни интереси

  Онлайн журналистика

  Икономическа журналистика

  Теория за публичния дневен ред

  Теория и история на връзките с обществеността

  Участия в проекти

  2021: Вътрешноуниверситетски проект, КИА и КЖМК на тема: „Жените в историята“, ръководител: проф. д-р Р. Ангелова РД-08-99/01.02.2021 г.

  2018: Проект „Градът - памет и медии“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017), ръководител: проф. д.ф.н. Елка Добрева, катедра „Журналистика и масови комуникации“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

  2016: Проект „Непознати приятели, познати неприятели“. Договор № РД-20-438/07.03.2016 г. (вх. № РД-08-122/08.02.2016 г.), проф. д-р Росица Ангелова, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.