Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Ася Ангелова Асенова
  Гл. ас. д-р Ася Ангелова Асенова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

  Кабинет: Корпус 1, стая 518

  Телефон: 054 830495 вътр. 204 К1

  Email: a.asenova@shu.bg

  Приемно време: сряда, четвъртък: 09.00-17.00 часа (I и II уч. с.)


  2021 Икономическа журналистика и нови медии
  2022 Обществен предел: кризи и медии. - В: Границата, серия Обществени комуникации, Т.12, Катедра „Журналистика и масови комуникации“, Авторски колектив, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, ISSN 2603-4506 (Print), ISSN 2603-4514 (Online), с. 145-161.
  2021 Културата на отхвърляне в спиралата на социалните мрежи. - В: Скандалът, серия Обществени комуникации, Т.11, Катедра „Журналистика и масови комуникации“, Авторски колектив, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, ISSN 2603-4506 (Print), ISSN 2603-4514 (Online), с. 209-221.
  2018 Фалшиви новини и икономическа журналистика. - В: Медии и комуникации на 21. век, Т. 2, Бр. 1, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 41-47.
  2018 Икономически новини: дефицити и тенденции. - В: Медийна среда, публична и стратегическа комуникация. София: ИК УНСС, 2018, с. 356-364.
  2018 Без памет за Шарл (аферата „Шарл-Жан“ и образът на Рачо Петров в архивите на шуменската периодика) – В: Градът – памет и медии, серия Обществени комуникации, Т.6. Шумен: Фабер, 2018, с. 226-243, ISSN 2603-4506.
  2017 Редакционни политики във време на банкова криза (Случаят КТБ или развод в семейството) - В: Добрева Е. (отг. ред.) Непознати приятели, познати неприятели. Шумен: Фабер, 2017, с. 39-50
  2016 Езикът на икономическата журналистика. - В: Медиалингвистика [онлайн] Вып. 5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) /отв. ред. В. В. Васильева. — СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т „Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций“, 2016, 68-70, ISSN 2312-0274