Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. Ани Георгиева Ангелова
  Ст. преп. Ани Георгиева Ангелова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: a.angelova@shu.bg

  Приемно време: I сед. - пон. от 14:00 ч. до 16:00 ч.; II сед. - четв. от 14:00 ч. до 16:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, Български език и история, бакалавър

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, Лингвистика и превод, магистър

  Водени лекции и/или упражнения

  Водене на упражнения по дисциплините: Увод в общото езикознание, Лексикология на съвременния български език, Устна и писмена комуникация.

  Области на научни интереси

  Езикознание, Лексикология, Фразеология

  Участия в проекти

  • Участие в проект „Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN I DARIAH (КЛаДА-БГ)“ – 2020 г., Заповед №РД-10-127/20.02.2020 г., ръководител на проекта – проф. д-р Д. Попов.

  • Участие в проект „Писмовниците на Българското възраждане като източник за формирането и функционирането на книжовния език“ – 2019 г., с вх. № КП-06-Н 40/8/2019 г., финансиран по фонд „Научни изследвания“, ръководител на проекта – проф. д-р Н. Николова

  • Университетски проект 2020 г. \\\\\\\"Отговорността пред езика - 6\\\\\\\", научен ръководител гл. ас. д-р Н. Николов

  • Университетски проект 2021 г. \\\\\\\"Отговорността пред езика - 7\\\\\\\", нaучен ръководител доц. д-р К. Йочева

  • Университетски проект 2022 г. \\\\\\\"Отговорността пред езика - 8\\\\\\\", нaучен ръководител доц. д-р А. Маринова

  • Университетски проект 2023 г. \\\\\\\"Отговорността пред езика - 9\\\\\\\", нaучен ръководител гл. ас. д-р Ст. Александрова