Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. Ани Георгиева Ангелова
  Ас. Ани Георгиева Ангелова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: a.angelova@shu.bg

  Приемно време: I сед. - пон. от 14:00 ч. до 16:00 ч.; II сед. - четв. от 14:00 ч. до 16:00 ч.


  2020 Ангелова, А. Фразеологичното значение в българската и немската фразеологична наука от съпоставителен аспект . – В: Годишник на ШУ, ФХН, бр. XXXI A, Шумен, УИ Епископ Константин Преславски, 2020 г. ISSN 2603-512Х online, стр. 185 – 194
  2019 • Ангелова, А. Съпоставителни аспекти на българската и немската фразеология. В: Отговорността пред езика, кн.5, Шумен, УИ Епископ Константин Преславски, 2019, ISSN 1313-695Х, стр. 270 – 275.
  2018 • Ангелова, А. За многообразието на терминологията в немската фразеология. – В: Годишник на ШУ, ФХН, бр. XXIX A, Шумен, УИ Епископ Константин Преславски, 2018 г. ISSN 1311-7300, стр. 166 – 174
  2021 Ангелова, А. ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р ТОДОР БОЯДЖИЕВ НА 90 ГОДИНИ. - В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 9–39. ISSN 1313-695X (в съавт. с проф. Д. Попов)