Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Стефка Недялкова Александрова
  Гл. ас. д-р Стефка Недялкова Александрова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495, вътр. 319

  Email: st.aleksandrova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: понеделник от 12,00 - 14,00 ч., II седмица: понеделник от 12,00 - 14,00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, Българска филология

  Заемани академични длъжности

  Главен асистент

  Придобити научни степени

  Доктор по Български език

  Водени лекции и/или упражнения

  СУ по дисциплините: Увод в общото езикознание, Съвременен български език, Основи на речевата комуникация, Езикова култура, УПТСС, Морфология на съвременния български език, Проблеми на българския глагол, Устна и писмена комуникация на българския език

  Области на научни интереси

  Морфология, Прагматична лингвистика, Социолингвистика

  Участия в проекти

  проект „Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ , № РД-08-311/13.03.2015 г

  проект на катедра „Български език“ на тема „Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация“

  проект „Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, № РД-08-94/06.02.2017 г.

  проект по качеството № РД-08-91/31.01.2019 г. на тема „Информационната среда в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – актуално състояние, проблеми, тенденции“

  обучение – майсторски клас „Работа с GOOGLE CLASSROOM“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в рамките на проект № РД-08-91/31.01.2019 г.

  обучение по прилагане на актуализирания стандарт за обучение на докторанти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (13.02.2020 г.)

  проект „Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, № РД-08-88/01.02.2021 г.

  проект "Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в Шуменския университет" № РД-08-54/01.02.2022 г.

  Университетски проект 2022 /Отговорността пред езика - 8. № РД-08-136/01.03.2022 г. Научен ръководител на проекта доц. д-р А. Тихова

  НПП "Българистика (Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина)" № ДСД-8/16.08.2023 г.

  Университетски проект 2023/ Отговорността пред езика – 9. № РД-08-136/24.02.2023 г. Научен ръководител на проекта гл. ас. д-р С. Александрова