Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Жанета Здравкова Андреева
  Гл. ас. д-р Жанета Здравкова Андреева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: zh.andreeva@shu.bg

  Приемно време: I седмица: петък, 13:00 - 15:00 часа, Корпус 3, кабинет 415; II седмица: понеделник, 13:00 - 15:00 часа, Корпус 3, кабинет 415


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет

  Специалност”Българска филология”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  от 1995 до 04.09.2023 г. - СУ ”Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  Преподавател

  Главен асистент

  Придобити научни степени

  Доктор по български език (Съвременен български език - СТИЛИСТИКА)

  Водени лекции и/или упражнения

  Стилистика на съвременния български език (упражнения)

  Хоспитиране по български език

  Стажантска практика по български език

  Съвременен български език

  Устна и писмена комуникация на български език

  Области на научни интереси

  Съвременен български език - стилистика, когнитивна лингвистика, корпусна лингвистика

  Участия в проекти

  Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейсските инфраструктури CLARIN I DARIAH (КЛаДА-БГ)“ – 2019 г.

  Limes slavicus 4 Културни концепти на славянството РД 08-112/ 1.02.2019 г.

  Отговорността пред езика РД-08-131/ 4.02.2020 г.

  Отговорността пред езика - 7/2021

  Отговорността пред езика - 8/2022

  Проект: Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, Договор № ДСД-8/16.08.2022 г.

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България

  Член на научното звено „Лаборатория по приложна лингвистика” към ШУ „Епископ Константин Преславски”

  Държавни и/или научни награди

  Национално почетна грамота "Неофит Рилски", 2023 г.