Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Жанета Здравкова Андреева
  Гл. ас. д-р Жанета Здравкова Андреева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: zh.andreeva@shu.bg

  Приемно време: I седмица: петък, 13:00 - 15:00 часа, Корпус 3, кабинет 415; II седмица: понеделник, 13:00 - 15:00 часа, Корпус 3, кабинет 415


  2023 Андреева, Ж. Езиковата демагогия като средство за изразяване и похват за манипулация в съвременните български политически реч – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации, Уфа: РИЦ УУНиТ, 2023 г., 10-18, ISBN 978-5-7477-5735-6.
  2022 Андреева, Ж. Отговорността пред езика и пред делото на езиковеда // сп. Български език и литература, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, 2022, кн. 1., год. LXIV, 84-90.
  2022 Андреева, Ж. Методи за идентификация на когнитивни метафори в политическата реч // Сборник Verba iuvenium. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, кн.4, 2022, 80-90.
  2022 Андреева Ж. Методи за идентификация на когнитивни метафори в политическата реч – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации, Уфа: РИК УГАТУ, 2022 г., 18-27, ISBN 978-5-4221-1615-7.
  2021 Андреева, Ж. Манипулативният аспект на когнитивните метафори в съвременните български политически речи // Сборник Verba iuvenium. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2021, кн.3, 93-104.
  2021 Андреева Ж. Иновативни техники в образователния дискурс по български език – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации, Уфа: РИК УГАТУ, 2021 г.
  2020 Андреева, Ж. Езиковите норми и прагматичната функция на речта, сп.„Професионално образование“, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, г. XXII, кн. 2, 2020, 216-223.
  2019 Андреева, Ж. Когнитивните метафори като средство за езикова демагогия в съвременните български политически речи - В: Чакърова, Кр. (ред.) Verba iuvenium, Пловдив, кн.1, 116-125.
  2019 Андреева, Ж. Таксономия на когнитивните метафори в българските политически речи – Материали от Международната конференция „Българистични езиковедски четения“, 19–20 ноември 2018 г. София: Факултет по славянски филологии, 2019 г., 392-398.
  2019 Андреева Ж. Семантические и прагматические аспекты когнитовной метафоры в современной болгарской политической речи – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации, Уфа: РИК УГАТУ, 2019 г., 7-14.
  2019 Андреева, Ж. Стилистични и прагматични особености на когнитивните метафори в българските политически речи от края на XIX век // Сборник Verba iuvenium. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2019, кн.2, 163-173
  2021 Андреева, Ж. Тестове за матура по български език и литература по новите програми, 11. и 12. клас, (в съавт. с В. Майсторска, А. Емилов и М. Дъбравова). БГ Учебник, София, 2021, 140 стр., ISBN 978-619-187-121-6.
  2022 Андреева, Ж. Тестове за матура по български език и литература по новите програми, 11. и 12. клас, (в съавт. с В. Майсторска, А. Емилов и М. Дъбравова). БГ Учебник, София, 2022, 176 стр., ISBN 9786191871360.