Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Христо Тончев Боев
  Доц. д-р Христо Тончев Боев

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: h.boev@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица - вторник и сряда


  Завършен университет, специалност

  1992-1997 г. ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, България, Английска филология, магистър

  2010-2013, "Овидиус", Констанца, Румъния, доктор по филология, със защитена дисертация, озаглавена "Модерн(истични) изображения на града при Дикенс и Дос Пасос: прилики, разлики, приемствености" (ориг. загл.: "Modern(ist) Portrayals of the City in Dickens and Dos Passos: Similarities, Differences, Continuities".

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1995 г. - 1996 г. ТЕЕ „Пловдив“, Пловдив, България, преподавател по английски език

  1997 г. - 2003 г. ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, България, преподавател по практически английски език

  1999 г. - 2000 г. СУ „Св. Княз Борис 1“, Асеновград, България, учител по английски език

  2001 г. - 2005 г. ЕГ „Пловдив“, Пловдив, България, учител по английски език и литература

  2007 г. -2010 г. ВУМК „Албена“, Добрич, България, преподавател по общ и специализиран английски език

  2011 г. - 2012 г. МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна, България, преподавател по общ и медицински английски език

  2012 г. - 2013 г. „АВО Бел“, София, България, преподавател по сертификатни курсове: FCE, CAE, IELTS

  2014 г. - 2015 г. „ПСИ Фарма“, София, България, преводач от и на английски език на медицинска литература

  2014 г. - 2016 г. „Берлиц“, София, България, преподавател по английски, тестер за определяне на нива по английски и румънски език

  2017 г. - 2020 г. СУ „Стефан Караджа“, Каварна, България, старши учител по английски език

  Заемани академични длъжности

  1997 г. - 2003 г. - Хоноруван асистент по Английски език в катедра „Английска филология“, ФХН, ПУ „Паисий Хилендарски“

  2007 г. - 2010 г. - Преподавател по Английски език в катедра „Чуждоезиково обучение“ , ВУМК „Албена“

  2011 г. - 2011 г. - Преподавател по Английски език в катедра „Чуждоезиково обучение“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“

  2013 г. - 2020 г. - Хоноруван асистент по Английска литература в катедра „Английска филология“, ФХН, ШУ „Епископ Константин Преславски“, защитена дисертация, озаглавена "Модерн(истични) изображения на града при Дикенс и Дос Пасос: прилики, разлики, приемствености" (ориг. загл.: "Modern(ist) Portrayals of the City in Dickens and Dos Passos: Similarities, Differences, Continuities".

  2020 г. - Главен асистент по Английска и Американска литература в катедра „Английска филология“, ФХН, ШУ, „Епископ Константин Преславски“

  2022 г. Доцент по Английска и Американска литература в катедра „Английска филология“, ФХН, ШУ, „Епископ Константин Преславски“, с монография, озаглавена: "Проявленията на жената в прозата и поезията на Силвия Плат: перспективата на сравненото лично преживяване във фикцията" (ориг. загл: "Feminine Selves in Sylvia Plath's Prose and Poetry: The Perspective of Compared Lived Experience in Fiction".

  Придобити научни степени

  1997 г. - Магистър по Английска Филология, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, България

  2013 г. - Доктор по Филология, „Овидиус“, Констанца, Румъния

  Водени лекции и/или упражнения

  1997 г. - 2003 г. - Практически английски: писане на есета, разговорен английски, българо-английски превод, диктовка

  2007 г. - 2010 г. - Общ английски, академичен английски, английски в областта на туризма

  2011 г. - 2011 г. - Общ английски, медицински английски

  2013 г. - досега - семинарни упражения по ИАЛ-Средновековие и Ренесанс, ИАЛ-Просвещение и Романтизъм, ИАЛ-19-ти и 20-ти век (АФ, бакалаври)

  2020 - досега - лекции по ИАЛ 19-ти и 20-ти век, История на американската литература (АФ, бакалаври),

  2020 - досега - лекции и упражнения по История на Английската и американската литература 19-ти и 20-ти век (АЕРЕ, бакалаври)

  2020 - досега - лекции и упражнения по История на Английската и американската литература (ПОЧЕ, магистри)

  2020 - досега - лекции и упражнения по История на Английската и американската литература 19-ти и 20-ти век (Лингвистика и превод, магистри)

  2021 - досега - лекции у пражнения по "Анализ на литературното произведение в училище" (ПОЧЕ, магистри)

  2023 - досега - лекции и упражнения по История на Английската и американската литература (Средновековие и ренесанс, АФ, бакалаври)

  2023 -досега - лекции и упражнения по История на Английската иа американската литература (Просвещение и романтизъм, АФ, бакалаври)

  2024 - досега - лекции по "Литературното преживяване: кратка проза на англоезичните страни" (АФ, бакалаври)

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Декември 2021 - февруари 2022 - преподавател по практически английски на бакалаври в "Овидиус", Констанца, Румъния, по проект "Модерн'@"

  Октомври 2022 - преподавател по Английска и американска литература, художествен превод на бакалаври и магистри в "Александру Куза", Яш, Румъния по програма "Еразъм+"

  Октомври 2023 - преподавател по Английска и американска литература, художествен превод на бакалаври и магистри в "Крайовския университет", Крайова, Румъния по програма "Еразъм+"

  01.11.-30.11.2023 - гостуващ лектор по Английска и американска литература, художествен превод на бакалаври и магистри по покана на "Крайовския университет", Крайова, Румъния

  Области на научни интереси

  Сравнителна литература, Литературен урбанизъм, Изкуството на превода, Геокритика, Романтизъм, Модернизъм, Викторианство

  Специализации

  1997 г. Съвременна американска драма, Американска цивилизация, Теория на литературата, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив

  2013 г. Нов историзъм, Феминизъм, Критическо мислене, „Овидиус“, Констанца

  Държавни и/или научни награди

  „Ливиу Ребряну“ за превод от Литературния музей „Ливиу Ребряну“, Бистрица-Насъуд, Румъния