Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. Илияна Огнянова Обретенова-Велинов
  Преп. Илияна Огнянова Обретенова-Велинов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245

  Email: i.obretenova@shu.bg

  Приемно време:


  Завършен университет, специалност

  Университет Хайделберг "Рупрехт Карлс"

  1. Немски език като чужд език - Езикознание

  2. Първа подспециалност - Немски като чужд език - Литературознание

  3. Втора подспециалност - Икономика на народите

  Заемани академични длъжности

  септември 2021 - октомври 2021 - хоноруван преподавател

  ноември 2021 - dato - редовен преподавател

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически немски език - (лабораторни и семинарни упражнения)

  Втори чужд език - немски език (лабораторни упражнения)

  Области на научни интереси

  Немскоезична литература на 20-ти век

  Немско-български литературни и културни отношения

  Медиазнание

  Немска граматика

  Специализации

  март 2023 - Ягелонски университет, гр. Краков, Полша

  юли 2013 - август 2014 - Учебен център за ограмотяване и повишаване на квалификацията на възрастни (Volkshochschule), гр. Мюнхен, Германия

  март 2013 - юни 2013 - Учебен център за ограмотяване и повишаване на квалификацията на възрастни (Volkshochschule), гр. Гармиш-Партенкирхен, Германия

  юли 2012 - април 2013 - Езиков колеж БИЛДУНГСКОЛЕГ, гр. Вайлхайм, Германия

  Участия в проекти

  2024 - Проект РД-08-87 "Езикови измерения в европейския контекст", ръководител гл. ас. д-р Росица Василева

  2024 - Проект "Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в Шуменския университет", ръководител доц. д-р Даниела Кирова

  2023 – Проект Еразъм +, Договор № 2021-1-BG01-KA131-000011327, преподавателска мобилност с цел обучение, 07-12.03.2023 г., Ягелонски университет, гр. Краков, Полша

  2023 - Проект РД - 08 - 137 "Дигитален профил на хуманитаристиката - отправни точки и посоки", ръководител доц. д-р Айля Илиязова

  2023 - Проект РД - 08 - 130 "Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в Шуменския университет", ръководител доц. д-р Даниела Кирова

  2022 - Проект РД -08-54 "Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в Шуменския университет", ръководител проф. д.ф.н. Снежана Бойчева

  2022 - Проект РД-08-135 „Съвременната научна продукция в хуманитаристиката и световната система за научно публикуване“, ръководител доц. д-р Айля Илиязова

  Организационна дейност

  Член на Общото събрание на ФХН

  Член на Общото събрание на студенти и докторанти

  Член на Общото събрание на ШУ

  Отговорник за кандидатстудентската кампания в катедра "Германистика"

  Курсов ръководител, випуск 2022/2023