Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. Илияна Огнянова Обретенова-Велинов
  Преп. Илияна Огнянова Обретенова-Велинов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245

  Email: i.obretenova@shu.bg

  Приемно време:


  2023 Ролята на българската литература в междувоенна България на страниците на немскоезичното списание „DER BULGARIENWART\". В: Слово и общество. Международен филологически колегиум. Том III, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, стр. 162 - 174, ISSN 2738-8581 (Online), ISBN 978-619-201-721-7
  2023 Българско-германски културни и литературни отношения през 30-те и началото на 40-те години на XX век. В: Филологически ракурси. Дигитален профил на хуманитаристиката – отправни точки и посоки. Том V, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, стр. 57 - 75, ISSN: 2367-8348 (print), ISSN: 2603-4298 (online)
  2022 Разказите на Елин Пелин в немскоезичното списание „DER BULGARIENWART“ в контекста на събитията в междувоенна България. В: Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXXIII A/3, 2022, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 99 - 115, https://doi.org/10.46687/EGHM6534, ISSN 1311-7300 (print), ISSN 2603-512Х (online)
  2022 Разказите на Елин Пелин в немскоезичното списание „DER BULGARIENWART“ в контекста на събитията в междувоенна България, изнесен на XXVIII-те \"ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ\", гр. Шумен, 16 септември 2022 г.
  2022 Литературният облик на довоенна България на страниците на немскоезичното списание „DER BULGARIENWART“, изнесен на Международния филологически колегиум \"СЛОВО И ОБЩЕСТВО\", гр. Шумен, 10-11 ноември 2022 г.