Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.и.н. Стела Милчева Дончева
  Проф. д.и.н. Стела Милчева Дончева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495, вътр. 375

  Email: s.doncheva@shu.bg

  Приемно време: I седмица - четвъртък от 14-16 ч.; II седмица - четвъртък от 10-12 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, специалност Български език и история, 1991-1996 г.

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, магистърска програма Теология, 2000-2002 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия, 2001-2002

  Регионален истроически музей Шумен, 2002-2011

  Национален археологически институт с музей при БАН, 2011-2021

  Заемани академични длъжности

  Научен сътрудник II степен - 2002-2006

  Научен сътрудник I степен - 2006-2011

  Доцент по Средновековна археология - 2011-2021

  Професор по Археология - 2021-до днес

  Придобити научни степени

  - доктор по история - 2000 г.

  - доктор на историческите науки - 2020 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Бакалавър:

  - Методология и документация на полевата археология

  - Класическа археология

  - Археология на Късната античност

  - Прабългарска и славянска археология

  Магистър:

  - Тракийска археология

  - Класическа археология

  - Антично културно-историческо наследство в българските земи

  - Антично ювелирно изкуство в българските земи

  - Велико преселение на народите I-VI в.

  - Градоустройство и aрхитектура на Тракия и Дакия I-VI в.

  - Производство на художествен метал в Средновековна България

  Области на научни интереси

  - Антична и Средновековна археология;

  - Производството на художествен метал през Античността и Средновековието; Изделия на металопластиката, техника на изработка, орнаментика и стил;

  - История на архитектурата и строителството; Църковно строителство в Средновековна България - планова и обемна възстановка на гражданска и култова архитектура с принципите на аритметиката и геометрията.

  Участия в проекти

  1. The European H2020 project IPERION CH. Проект „АNALYSE OF THE COMPOSITION OF CERAMIC VESSELS AND CRUCIBLES FROM THE FIRSTKNOWN CENTERS OF METAL ART IN MEDIEVAL BULGARIA”. IPERION-CH TNA Project. 3-6 June, 2019. FIXLAB PLATFORM B– MTA Atomki. Debrecen, Hungary.

  2. ‘Glass from Byzantium to Baghdad – Trade and Technology from the Byzantine Empire to the Abbasid Caliphate’ – research project of UCL Qatar, funded by Qatar National Research Fund, member of Qatar Foundation (National Priorities Research Program project No. 7-776-6-024).

  3. The European H2020 project IPERION CH. Проект: Analysis of the composition of non-ferrous metals, used for decorations in Early Middle ages in Bulgaria. ACUDEMAB „IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“. 23-30 April, 2017.

  4. The European H2020 project IPERION CH. Проект: Analysis of the composition of non-ferrous metals, used for decorations in Early Middle ages in Bulgaria. „IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“. Second part. 19-23 March, 2018. АTOMKI-Debrecen, Hungary.

  Заемани ръководни позиции

  - Завеждащ Отдел Средновековна археология при РИМ-Шумен - 2002-2011 г.

  - Уредник на НИАР „Шуменска крепост“ - 2002-2011 г.

  - Ръководител на Филиала при НАИМ-БАН Шумен - 2015-2021 г.

  Организационна дейност

  - Ръкводител на редовни археологически проучвания в НИАР Велики Преслав на обект: "Административна сграда-юг" - от 2014 г.

  - Ръководител на редовни археологически проучвания на обект: "Производствен център за металопластика при Златар, Община Велики Преслав" - 2007-2020 г.

  - Зам. Ръководител на редовни археологически проучвания на обект: "Производствен център за художествен метал при Новосел, Община Шумен" - 2004-2009 г.

  - Зам. Ръководител на редовни археологически проучвания в НИАР Велики Преслав на обект: "Патриаршеска част на царския дворец във Велики Преслав" - 2005-2013 г.

  Членства в научни организации

  - Член на Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - от 2010 г.

  - Член на Научен център по Археометрия към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - от 2018 г.

  - Член на Научен център "Преславска книжовна школа" към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - от 2019 г.

  Държавни и/или научни награди

  - Наградата на Шумен в системата на образованието и науката за 2016 г.