Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Владимир Павликов Диловски
  Гл. ас. д-р Владимир Павликов Диловски

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 1, стая 203

  Телефон:

  Email: v.dilovski@shu.bg

  Приемно време: Първа, втора седмица - четвъртък от 13:00 до 15:00


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", магистър ЛМК

  Заемани академични длъжности

  Гл. асистент

  Придобити научни степени

  ОНС "доктор"

  Области на научни интереси

  Методика на обучението по литература и български език