Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. д-р Росица Венелинова Василева
  Ас. д-р Росица Венелинова Василева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 в. 245 К2

  Email: r.vasileva@shu.bg

  Приемно време: I седмица - понеделник 12.00 - 13.00; II седмица - сряда 11.00 - 12.00, присъствени дни: понеделник и сряда, К2


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп. Константин Преславски", специалност Теология

  Магистратура Икономически университет Варна, специалност Счетоводство и контрол

  ШУ "Еп. Константин Преславски", специалност Немска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ПЕГ "Н. Й. Вапцаров" гр. Шумен - учител по немски език

  Заемани академични длъжности

  2019-2022 - хоноруван преподавател

  от 2022 - асистент

  от декември 2023 - главен асистент

  Придобити научни степени

  2023 доктор по Немска литература

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически немски език - (лабораторни и семинарни упражнения)

  Втори чужд език - немски език (лабораторни упражнения)

  История на немската литература I част (л/сем.у) - Приложна германистика

  Области на научни интереси

  Немскоезична литература на 20 век

  Ксенология

  Немска граматика

  Специализации

  март 2023 - Ягелонски университет, гр. Краков, Полша

  октомври 2017 - Институт за международна комуникация, гр. Дюселдорф, Германия

  от 01.07.2012 г. до 21.09.2012 г. изследователски престой в Университет Потсдам по Проект за партньорство между Университет Потсдам и ШУ "Еп. Константин Преславски"

  от 01.10.2011 г. до 30.06.2012 г. обучение по програма Еразъм в Университет Потсдам Брандембург Германия

  Участия в проекти

  2023 - Проект РД-08-137/24.02.2023 „Дигитален профил на хуманитаристиката – отправни точки и посоки“, р-л доц. д-р Айля Илиязова, 2023

  2022 - Проект РД-08-135/1.03.2022. „Съвременната научна продукция в хуманитаристиката и световната система за научно публикуване“, ръководител доц. д-р Айля Илиязова

  2021 - Проект РД-08-97 „Филологиите в дигиталното съвремие – традиции и предизвикателства“, ръководител: ст. преп. д-р Наталия Лечева

  2020 - Проект РД-08-142 „Интегративни, интеркултурни и интерактивни аспекти на чуждоезиковото обучение“, р-л ст. преп. д-р Аглика Добрева

  2020 - Национален проект на Гьоте-институт България за ментори ”Старт в професията учител по немски език”

  2019 - Национален проект на Гьоте-институт България в сътрудничество с МОН ”От практиката - за практиката”

  2019 - Проект РД-08-97/01.02.2019 ”Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет”, р-л доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева

  Организационна дейност

  2023 - Член на Общото събрание на ФХН

  2023 - Член на Общото събрание на ШУ

  Членства в научни организации

  Съюз на германистите в България

  Дружество на преподавателите по немски език в България

  Държавни и/или научни награди

  Награда "Проф. д-р Петер Фишер-Апелт" за учители по немски език на международна фондация "Св. св. Кирил и Методий" в национален конкурс проведен съвместно с Министерство на образованието и науката и Софийски университет "Св. Климент Охридски".