Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Ана Димитрова Михайлова
  Гл. ас. д-р Ана Димитрова Михайлова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 210

  Телефон: 054 830495 вътр. 210 К3

  Email: a.mihaylova@shu.bg

  Приемно време: I-ва и II-ра седмица четвъртък 12-14 часа


  Завършен университет, специалност

  1984 г. : магистър по математика, педагогически профил, ВПИ гр. Шумен

  1986 г. : магистър по математика, специализация "Диференциални уравнения ", СУ "Климент Охридски "

  2004 г. : бакалавър по математика и информатика, педагогически профил, ШУ "Еп. Константин Преславски "

  .

  Придобити научни степени

  2010 г. : доктор, научна специалност: "Диференциални уравнения "

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции и упражнения по Диференциални уравнения; лекции и упражнения по

  Математически методи за обработка на сигнали-преобразование на Фурие и

  уейвлети; лекции и упражнения по Системи за символни изчисления;

  упражнения по Математически анализ - всички части; упражнения по Висша

  математика-всички части

  Области на научни интереси

  Диференциални уравнения, 16 - ти проблем на Хилберт, хамилтонови системи

  Специализации

  1987 г. : едногодишна специализация по квазикласически асимптотики, Софийски университет "Кл. Охридски "

  Участия в проекти

  Национални проекти: участие в проект DDVU 02/91- 2010-2013 (Фонд Научни изследвания към МОМН), тема „Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите”; участие в Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики\".

  Университетски проекти: проект РД-08-119/2018, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  проект РД-08-61/25.01.2019, финансиран от фонд \"Научни изследвания\" на ШУ \"Епископ Константин Преславски\"

  проект РД-08-73/23.01.2020 г, финансиран от фонд \"Научни изследвания\" на ШУ \"Епископ Константин Преславски\"

  проект РД-08-42/18.01.2021 г, финансиран от фонд \"Научни изследвания\" на ШУ \"Епископ Константин Преславски\"