Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Бисерка Бончева Йовчева
  Гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 218

  Телефон: 054 830495 вътр.217

  Email: b.yovcheva@shu.bg

  Приемно време: I седмица вторник 8:00 - 16:00, петък 8:00 - 16:00; II седмица понеделник 8:00 - 16:00, вторник 8:00 - 16:00


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", математика - преподавател по математика, 1981 г.

  Заемани академични длъжности

  асистент - 1985-1989

  старши асистент - 1989 - 1996

  главен асистент - 1996 - до момента

  Придобити научни степени

  доктор по методика на обучението по информатика - придобита на 26.11.2009 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  лекции:

  Програмиране І и ІІ част

  Обектно-ориентирано програмиране

  Теория на графите

  Алгоритми и нелинейни структури

  Структури от данни

  упражнения:

  Програмиране І и ІІ част

  Обектно-ориентирано програмиране

  Теория на графите

  Алгоритми и нелинейни структури

  Структури от данни

  Програмиране в графично ориентирани среди

  Проектиране и анализ на компютърни алгоритми

  Увод в специалността

  Операционни системи

  Програмиране в Linux

  Компютърни мрежи

  Дизайн и анализ на алгоритми

  Увод в програмирането

  Принципи но обектно-ориентираното програмиране

  Области на научни интереси

  Теория на графите

  Тестване на софтуер

  Състезателно програмиране

  Greading sysytems

  Методика на преподаване по информатика - "Спираловиден подход в обучението по информатика"

  Участия в международни и национални научни проекти

  Национален проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”.

  Национален проект BG051РО001/3.3.07-0001 „Ученически практики”.

  Национален проект BG051PO001-3.3.06-003, “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”

  Национален проект BG051PO001-4.3.04-0020, "Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение"

  Проект на МОН "С грижа за всеки ученик", Модул 1 "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади"

  Национален проект BG051PO001-3.1.07 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието“

  Университетски проект "Изследване на алгоритми за електронна идентификация" - РД-08-121/06.02.2018

  Национална програма "Ученически олимпиади и състезания"

  Заемани ръководни позиции

  Член на Националната комисия по информатика към Министерството на образованието и науката - от 2006 до 2009 година

  Член на журито за определяне на наградата "Джон Атанасов" на Президента на Република България

  Член на международния комитет на Европейската младежка олимпиада по информатика.

  Организационна дейност

  Инициатор и създател на Европейска Младежка Олимпиада по информатика

  Председател на организационния комитет на Международен есенен турнир (IATI)

  Общински съветник

  Ръководител на студентския отбор по информатика на ШУ, четирикратен вицешампион на България - до 2015 г.

  Ръководител на Младежкия национален отбор по информатика за ученици - 2007 - 2009 г.

  Заместник ръководител на Националния отбор по информатика за ученици - 2006 г., спечелил Балканската олимпиада по информатика

  Ръководител и треньор на:

  Ростислав Руменов - 2 сребърни и 2 златни медала от Международна олимпиада по информатика за ученици; 3 сребърни и 1 златен медал от Балканска олимпиада по информатика

  Румен Христов - 2 сребърни и три златни медала (на второ място в света за 2010 г.) от Международната олимпиада по информатика - 2 златни медала от Младежка балканска олимпиада по информатика, 1 сребърен и 4 златни медала от Балканска олимпиада по информатика, четири пъти носител на наградата "Джон Атанасов" за ученици и др.

  Момчил Иванов - сребърен медал от Международната олимпиада по информатика

  Михаил Ковачев - 2 бронзови медала от Международна олимпиада по информатика и др.

  Атанас Добрев - сребърен медал от Младежка балканска олимпиада по информатика - 2008, два сребърни медала от Международен есенен турнир по информатика

  Симеон Иванов - сребърен медал от Младежка балканска олимпиада по информатика - 2008, златен медал от Младежка балканска олимпиада по информатика - 2009

  Георги Георгиев - златен медал от Младежка балканска олимпиада по информатика - 2009, един сребърен и един бронзов медал от Международна олимпиада по информатика

  Момчил Пейчев - сребърен и бронзов медал от Международна олимпиада по информатика

  Антон Чернев - Бронзов медал от Балканска олимпиада по информатика - 2012, Златен медал от Международен есенен турнир - 2012, бронзов медал от Международен есенен турнир - 2013, бронзов медал от Международен есенен турнир - 2014

  Валентин Боорисов - Сребърен медал на Балканска олимпиада по информатика, Бронзов медал от международен есенен турнир

  Радостин Чонев - Златен медал от Младежка балканска олимпиада по информатика за 2013, бронзов медал от Международен есенен турнир - 2013

  Иван Ганев - сребърен медал на Младежка балканска олимпиада по информатика 2014, бронзов медал от Международен есенен турнир - 2014

  Александър Георгиев - бронзов медал от Международен есенен турнир - 2014

  Членства в научни организации

  СМБ

  Съюз на учените в България

  Държавни и/или научни награди

  Специална награда на БАИТ за принос към IT индустрията - 2015

  Награда на фондация \"Св. Св. Кирил и Методий\" за откриване и развитие на млади таланти в областта на информатиката - 2007 и 2008 г.

  Наградата на Шумен за преподавател в сферата на висшето образование - 2010 г.

  Наградата на вестник ТопНовини - \"Личност на годината за 2010\"

  Почетен гражданин на Шумен

  Наградата на вестник ТопНовини - \"Преподавател на годината за 2013\"

  Специалната награда на БАИТ за принос в развитието на ИТ в България - 2015

  Грамота \"Джон Атанасов\" на Президента на Република България за 2019