Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Валентина Спасова Дянкова
  Гл. ас. д-р Валентина Спасова Дянкова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 218

  Телефон: 054 830495 вътр. 217 К3

  Email: v.spasova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: понеделник 8:00 - 10:00, вторник 10:00 - 12:00, II седмица: понеделник 10:00 - 12:00, вторник 10:00 - 12:00


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет, математика

  Заемани академични длъжности

  асистент, 1989 - 2006

  главен асистент, от 2007

  Придобити научни степени

  2010 - доктор по Методика на обучението по информатика и информационни технологии

  Водени лекции и/или упражнения

  Програмиране

  Програмиране в графично ориентирана среда

  Структури от данни

  Дискретни структури

  Дискретна математика

  Бази от данни и приложения

  Инструментални средства за разработка на информационни системи

  Визуално програмиране

  Области на научни интереси

  структури от данни, бази от данни, методика на обучението по информатика, обучаващи системи, моделиране и алгоритми

  Участия в проекти

  Университетски проект "Синтезиране на криптографски данни" - РД-08-141/24.02.2023

  Университетски проект "Изследване на данни и приложението им" - РД-08-110/22.02.2022

  Университетски проект "Изследване на информационни модели" - РД-08-107/02.02.2021

  Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 2020/2021

  Университетски проект "Електронна защита и моделиране на данни" - РД-08-63/20.01.2020

  Университетски проект "Синтез на алгоритми за защита на данни" - РД-08-74/30.01.2019

  Университетски проект "Изследване на алгоритми за електронна идентификация" - РД-08-121/06.02.2018

  Университетски проект "Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори" - РД – 08 – 121 – 06.02.2017