Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Милена Николова Иванова
  Гл. ас. д-р Милена Николова Иванова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 320

  Телефон: 054 830495 вътр. 326 К3

  Email: m.ivanova@shu.bg

  Приемно време: петък: I седмица 11-13 ч. II седмица 8-10 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски"

  специалност "Математика и информатика", магистър - 1997г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ОУ " В. Левски" с. Иваново, учител, 1997;

  ССО " Младост" гр. Шумен, учител, 1998;

  ПМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен, учител, 1999;

  Заемани академични длъжности

  Шуменски Университет, асистент по чл. 45, 2001;

  Шуменски Университет, редовен асистент, 2005;

  Шуменски Университет, ст. асистент, 2008;

  Шуменски Университет, гл. асистент, 2011;

  Шуменски Университет, преподавател, 2015;

  Шуменски Университет, гл. асистент, 2017

  Придобити научни степени

  доктор по математика, 2017

  Водени лекции и/или упражнения

  Водени семинарни упражнения по:

  - Линейна алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия I и II част, Висша алгебра I и II част, Теория на числата, Теория на групите (за специалностите: Математика, Стопанска математика, Математика и информатика, Компютърна информатика), Висша математика, Математика I и II част (за специалностите: Икономика, СОСТ, ИЛ, ПУНУП, НУП, НУПЧЕ)

  Водени ленции по:

  Математика I част (за специалността: МХ)

  Области на научни интереси

  самодуални кодове, компютърни методи в науката и образованието

  Участия в проекти

  РД-08-32/17.01.2023 г. „Задачата за вложимост и Ньотеровата задача за крайни групи от ред n с клас на нилпотентност 2. Конструиране на LCD кодове чрез автоморфизми. Асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви“

  РД-08-148/02.03.2022 г. “Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Ньотеровата задача за някои р-групи с клас на нилпотентност 2. Асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви”

  Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)"

  Проекти, финансирани от бюджетната субсидия на ШУ

  РД-08-129/04.02.2021 "Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Ньотеровата задача за р-групи. Нови асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви"

  РД-08-137/04.02.2020 "Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщени фокални криви"

  РД-08-103/01.02.2019 "Конструиране на изодуални кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщени фокални криви"

  РД-08-111/05.02.2018 "Конструиране на оптимални изодуални и самодуални кодове. Специални криви"

  РД-08-68/02.02.2017 "Изследване и конструиране на самодуални кодове"

  РД-08-103/05.02.2016 "Изследване на оптимални самодуални кодове чрез автоморфизми "

  РД-08-287/12.03.2015 "Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер. Самодуални кодове"

  РД-08-241/13.03.2014 "Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. p-група на Дьомушкин. Самодуални кодове"

  РД-08-241/12.03.2013 "Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи и безкрайни про р-групи. Самодуални кодове"

  РД-05-274/15.03.2012 "Класифициране на самодуални кодове чрез автоморфизми"

  РД-05-157/25.02.2011 "Оптимални самодуални кодове над крайни полета"

  РД-05-342/12.03.2010 "Оптимални самодуални кодове. Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за метаабелови групи"

  РД-05-289/11.03.2009 "Криви, повърхнини и кватерниони"

  Организационна дейност

  отговорник по качеството в катедра "Алгебра и геометрия"

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България