Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов
  Доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 408

  Телефон: 054 830495 вътр. 343 К3

  Email: g.nedzhibov@shu.bg

  Приемно време: Понеделник и Сряда от 8:00-9:00; Вторник от 10.00-12.00ч


  Завършен университет, специалност

  Шуменски yниверситет "Епископ Константин Преславски" -2005 г. д-р по "Изчислителна математика"

  Шуменски yниверситет "Епископ Константин Преславски" - 2000 г. магистър по "Математика и информатика"

  Заемани академични длъжности

  доцент - от 2012

  главен асистент - от 2009 г. до 2012 г.

  асистент - от 2006 г. до 2009 г.

  Придобити научни степени

  2005 г. - доктор по математика (Изчислителна математика).

  Водени лекции и/или упражнения

  Изчислителна линейна алгебра (Л и У)

  Математическа икономика (Л и У)

  Моделиране в икономиката (Л и У)

  Математическо оптимиране (У)

  Паралелни алгоритми (У)

  Приложен матричен анализ (У)

  Програмиране и числени методи (Л и У)

  Числено моделиране (Л и У)

  Числени методи (У)

  Информатика (У)

  Области на научни интереси

  Изчислителна математика, Математическо моделиране, Приложна математика, Числени методи

  Участия в проекти

  2021: Научноизследователски проект, № РД-08-75/27.01.2021 на ШУ "Еп. К. Преславски" Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова.

  2020: Научноизследователски проект, № РД-08-112/31.01.2020 на ШУ "Еп. К. Преславски" Ръководител: доц. д-р Гюрхан Неджибов.

  2019: Научноизследователски проект, № РД-08-93/2019г. на ШУ "Еп. К. Преславски" Ръководител: доц. д-р Гюрхан Неджибов

  2018: Научноизследователски проект, № РД-08-145/2018г. на ШУ "Еп. К. Преславски"

  2017: Научноизследователски проект „Матрични уравнения в теория на управлението”, № РД-08-123/06.02.2017г. на ШУ "Еп. К. Преславски" Ръководител: доц. д-р Вежди Хасанов

  2017: Научноизследователски проект „Матрични уравнения в теория на управлението”, № РД-08-123/06.02.2017г. на ШУ "Еп. К. Преславски" Ръководител: доц. д-р Вежди Хасанов

  2016: Научноизследователски проект „Математически методи за анализ на многомерни данни“, № РД-08-69/02.02.2016г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова

  2015: Научноизследователски проект „Математически модели за оценка на риска“, № РД-08-265/10.03.2015г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова

  2014: Научноизследователски проект „Математически модели за оценка на риска“, № РД-08-230/12.03.2014г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова

  2013 г. : Научноизследователски проект „Приложение на количествените методи във финансово-икономическия анализ“, № РД-08-255/14.03.2013г. - ръководител доц. д-р Свилен Тонев, ШУ "Еп. К. Преславски"

  2012 г. : Научноизследователски проект № РД–05–270/15.03.2012г. - ръководител доц. д-р К. Тодорова, ШУ "Еп. К. Преславски"

  2011 г.: Научноизследователски проект “Теоретични основи и подходи за управлението на риска” Договор № RD-05-153/25.02.2011 г. (Вх. № РД-07-296/14.03.2011 г.), Ръководител на проекта: доц. д-р Свилен Тонев

  2010 г.: Научноизследователски проект “Статистически методи за изследване на случайни процеси и многомерни структури от данни” Договор № РД-07-1028/30.03.2010 г. (Вх. № РД-05-333/12.03.2010 г.), Ръководител на колектива: доц. д-р Атанас Найденов

  2009 г.: Научноизследователски проект ”МОДЕЛИ ОТ ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ” Договор № РД-07-591/2009 г. (Вх. № РД-05-285/11.03.2009 г.) Ръководител на проекта: Доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на математиците в България (СМБ)