Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов
  Доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 316

  Телефон: 054 830495 вътр. 336 К3

  Email: kr.harizanov@shu.bg

  Приемно време: вторник 09:00 - 17:00, четвъртък 09:00-17:00 (I и II седмица)


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски" специалност "Информатика" 2004 - бакалавър

  ШУ "Епископ Константин Преславски" специалност "Системно администриране" 2006 - магистър

  Заемани академични длъжности

  доцент

  Придобити научни степени

  доктор

  Водени лекции и/или упражнения

  ''Хоспитиране по информатика'', ''Текуща педагогическа практика по информатика'', ''Преддипломна педагогическа практика по информатика'', Училищен курс по информатика с методика на обучението по информатика, Софтуерни технологии в производството, WEB дизайн, Релационни база данни на базата на PHP и MySql, Мултимедийни технологии

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  не

  Области на научни интереси

  методика на обучението по информатика и информационни технологии, WEB дизайн, графичен дизайн, мултимедийни технологии, WEB базирани информационни системи, интерактивно обучение.

  Специализации

  не

  Участия в проекти

  Изследовател в: Моделиране на процесите на обучение по математика, информатика и информационни технологии - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-286/11.03.2009

  Изследовател в: Методологически и методически изследвания на обучението по математика, информатика и информационни технологии - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-340/10.03.2010

  Изследовател в: Методически анализ на иновационни методи в обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-05-154/25.02.2011

  Съвременни дидактически технологии в обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-08-248/13.03.2013

  Международен: Проект по 7 РП на ЕС програма - Project - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, „GEOTHNK”, (2013-2015)

  Проект "Успех" към I СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище (2013/2014)

  Web-базирано обучение в областта на математика, информатика и информационните технологии РД-08-235/13.03.2014

  Иновации в обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-08-273/11.03.2015

  Технологии за личностно-ориентирано обучение по математика, информатика и информационни технологии РД-08-98/05.02.16

  Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-08-105/06.02.2017

  Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-08-164/09.02.2018

  Информационни и комуникационни технологии в съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии РД- 08-117/04.02.2019

  Съвременни дидактически технологии в обучението по информационни технологии и математика РД - 08-89/28.01.2020

  2018-2020 - изследовател в Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", ИКТвНОС.

  Иновативни дидактически технологии в обучението по математика и информационни технологии РД - 08-111/02.02.2021 г.

  STEAME в светлината на компетентностния подход РД - 08-146/02.03.2022 г.

  Заемани ръководни позиции

  не

  Членства в научни организации

  не

  Държавни и/или научни награди

  не