Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.м.н.  Севджан Ахмедов Хаккъев
  Проф. д.м.н. Севджан Ахмедов Хаккъев

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 312 К3

  Email: s.hakkaev@shu.bg

  Приемно време: първа седмица- понеделник, вторник: втора седмица-четвъртък, петък


  Завършен университет, специалност

  M.S., B.S. Mathematics, Shumen University

  Faculty of Mathematics and Informatics, 1989-1994

  Заемани академични длъжности

  Assistant Professor: 1995-1998, 2002-2007

  Faculty of Mathematics and Informatics

  Shumen University

  Associate Professor :2007-present

  Faculty of Mathematics and Informatics

  Shumen University

  Post-Doctoral: August 2007-Jully 2008

  Institute of Mathematics and Statistics, Sao Paulo University, Sao Paulo, Brazil

  Research Visit at Zhejiang Normal University, Jinhua, China, April-May 2010

  Lecturer, August 2010-December 2010

  Department of Mathematics

  University of Kansas

  USA

  Придобити научни степени

  PhD 1998-2002

  Supervised by prof. Kiril Kirchev

  PhD granted in October 2004

  Dr.Sci. granted 2010

  Водени лекции и/или упражнения

  At Shumen University:

  Mathematical Analysis I, II, III and IV, Complex Analysis, Ordinary Differential Equations, Functional Analysis, General Topology

  Ill-posedness of integrable evolution equations (in English), Zhejiang Normal University, China

  At University of Kansas:

  Vector Calculus

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Ill-posedness of integrable evolution equations (in English), Zhejiang Normal University, China, April-May 2010

  At University of Kansas:

  Vector Calculus, August -December 2010

  Области на научни интереси

  Stability of periodic and solitary waves, Well-posedness of nonlinear dispersive equations, Inverse Scattering

  Специализации

  Post-Doctoral: August 2007-Jully 2008

  Institute of Mathematics and Statistics, Sao Paulo University, Sao Paulo, Brazil

  Участия в проекти

  ръководител на национален проект DDVU 02/91/2010-2014 (Фонд Научни изследвания към МОМН), тема „Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите”

  Университетски проекти: научен проект РД-08-42/18.01.2021 г.; научен проект РД-08-73/23.01.2020 г.; научен проект РД-08-61/25.01.2019