Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Красимир Димитров Цвятков
  Доц. д-р Красимир Димитров Цвятков

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 204

  Телефон: 054 830495 вътр. 206 К3

  Email: k.tsvyatkov@shu.bg

  Приемно време: I седмица: вторник 9-12, 13:30-18:30 часа и сряда 8-12, 13:30-17:30 часа; II седмица: вторник 8-12, 13:30-17:30 часа и сряда 9-13, 14:30-18:30 часа


  Завършен университет, специалност

  СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Математика, специализация Механика на непрекъснатите среди, 1986 г.

  ШУ “Еп. Константин Преславски”, специалност Математика, 1984 г.

  Заемани академични длъжности

  асистент (1986)

  глaвен асистент (1993)

  доцент (1998)

  Придобити научни степени

  Доктор по математика - 1994 г., СУ, научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката

  Водени лекции и/или упражнения

  Аналитична механика, Висша математика, Математически анализ

  Области на научни интереси

  Математическо моделиране на композитни материали: определяне на ефективните (макроскопичните) им физически свойства на основата на съответните свойства на техните компоненти и известната статистическа информация за тяхната микроструктура.

  Участия в проекти

  Университетски проекти: участие в проект РД-08-42/18.01.2021 г., финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”участие в проект РД-08-73/23.01.2020 г., финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”участие в проект РД-08-61/25.01.2019, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, участие в проект РД-08-119/06.02.2018, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”,участие в проект РД 08-120/06.02.2017, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, участие в проект РД 08-237/13.03.2014, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, участие в проект РД-08-252/14.03.2013, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, тема \\\"Теория на операторите и аналитични функции, нули на Абелеви интеграли и хетерогенни среди\\\".

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на катедра Математически анализ в ШУ (2000-2004)