Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов
  Проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 201

  Телефон: 054 830495 вътр. 360 К3

  Email: v.hasanov@shu.bg

  Приемно време: вторник и четвъртък 10:00-12:00


  Завършен университет, специалност

  ШУ „Епископ Константин Преславски“, Математика

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  -

  Заемани академични длъжности

  от 1997 г. - асистент

  от 2007 г. - доцент

  от 2019 г. - професор

  Придобити научни степени

  2004 г. - доктор по математика (Изчислителна математика).

  Водени лекции и/или упражнения

  Водени лекции по: Числени методи, Математическо оптимиране, Математическа икономика, Програмиране и числени методи, Линейно оптимиране, Изследване на операциите, Количествени методи за икономически анализ и изборни курсове (Матричен анализ, Изчислителна линейна алгебра, Логистични модели и др.).

  Водени упражнения по: Числени методи, Математическо оптимиране, Математическа икономика, Програмиране и числени методи и изборни курсове (Матричен анализ, Изчислителна линейна алгебра и др.).

  Области на научни интереси

  Решаване и пертурбационен анализ на линейни и нелинейни матрични уравнения. Модели от оптималното управление; Изчислителна линейна алгебра; Оптимизационни модели и алгоритми за тяхното решаване.

  Участия в проекти

  Проект „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в обрастта на природните, техническите и математическите науки“ по ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси“, - координатор

  Проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - член на УС

  Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, ИКТвНОС - участник

  Заемани ръководни позиции

  от 04.2008 г. до 04.2012 г. - зам.-декан по УД на ФМИ

  от 04.2012 г. до 03.2016 г. - зам.-декан по НИД на ФМИ

  от 09.2016 г. до 01.2018 г. - ръководител на катедра „Икономика и математическо моделиране“

  от 08.2017 г. до 10.2017 г. - в.и.д. декан на ФМИ

  от 10.2017 г. до 03.2020 г. - декан на ФМИ

  от 04.2020 г. до 06.2020 г.- в.и.д. декан на ФМИ

  от 07.2020 г. до сега - декан на ФМИ

  Членства в научни организации

  Член на СМБ