Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп.  Емануил Стоянов Стоянов
  Ст. преп. Емануил Стоянов Стоянов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 219

  Телефон: 054 830495 вътр. 224 К3

  Email: e.stoyanov@shu.bg

  Приемно време: Понеделник 16:00 - 18:00ч. (за зимния семестър на учебната 2023 - 2024г.)


  Завършен университет, специалност

  Шуменски Университет "Еп. Константин Преславски", Информатика (магистър)

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Графичен дизайн в рекламна агенция. (1997 - 1998 г.)

  CAD-CAM Програмиране. (2010 - 2011г.)

  Заемани академични длъжности

  асистент от 1998 г.

  главен асистент от 2011 г.

  преподавател от 2014

  старши преподавател от 2018

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Увод в специалността.

  2. Основи на програмирането

  3. Основи на компютърната информатика

  4. Програмиране I част.

  5. Програмиране II част.

  6. Увод в програмирането и алгоритмите

  7. Практикум по програмиране

  8. Обектно-ориентирано програмиране.

  9. Принципи на обектно ориентирания подход

  10. Практикум по обектно ориентирано програмиране

  11. Дискретна математика.

  12. Семантика на езиците за програмиране.

  13. Проектиране и анализ на компютърни алгоритми.

  14. Геоинформатика.

  15. Дискретни структури.

  16. Цифрова обработка на изображения.

  17. Обработка на цифрови изображения.

  18. Основи на обектно ориентираното програмиране.

  Области на научни интереси

  • Цифрово представяне на данни и обработка;

  • Компютърна графика;

  • 3D моделиране и анализи;

  • Стеганография;

  • Компютърни симулации;

  • Видео и аудио обработка;

  • ГИС и картографски системи;

  • Звуков синтез;

  • Дистанционни методи за изследване

  • Фотограметрия

  Участия в проекти

  Участие в Национална научна програма: „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ – КИННПОР (за периода 2020-2023 г.).

  Участие в Национална научна програма “Информационните и комуникационните технологии в науката, образованието и сигурността – ИКТ в НОС”, Проект № Д01-205/23.11.2018.

  Участие във вътрешно-университетски проект РД-08-141/24.02.2023, "Синтезиране на криптографски данни" с ръководител проф. д.н. Б. Стоянов.

  Участие във вътрешно-университетски проект РД-08-110/22.02.2022, „Изследване на данни и приложението им” с ръководител проф. д.н. Б. Стоянов.

  Участие във вътрешноуниверситетски проект РД-08-107/02.02.2021 г. “Изследване на информационни модели“

  Участие във вътрешноуниверситетски проект РД-08-71/22.01.2020 “Изследване и приложение на криптографски алгоритми“.

  Участие във вътрешноуниверситетски проект РД-08-71/29.01.2019 “Компютърни алгоритми за защита на мултимедийни файлове“.

  Участие в Национална научна програма “Информационните и комуникационните технологии в науката, образованието и сигурността – ИКТ в НОС”, Проект № Д01-205/23.11.2018

  Участие във вътрешноуниверситетски проект РД-08-124/06.02.2017 „Компютърна сигурност и защита на информация”.

  Участие в национален проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ - Фаза 1.

  Участие във вътрешноуниверситетски проект РД-08-68/02.02.16 „Компютърна сигурност и нелинейни системи“, ръководител - Проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов.

  Участие в национален проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”.

  Участие във вътрешноуниверситетски проект РД-08-256/14.03.2013 от параграф ”Научни изследвания” на Шуменски Университет, ръководител - доц. д-р Борислав Панайотов Стоянов.

  Участие във вътрешноуниверситетски проект РД-05-280/15.03.2012, ръководител - доц. д-р Борислав Панайотов Стоянов.

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – IV курс (задочно) и Софтуерно инженерство - I курс (редовно и задочно) за учебната 2023 - 2024 г.

  Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика– Компютърна информатика – III и IV курс (задочно) за учебната 2022 - 2023г.

  Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – II и III курс (задочно) за учебната 2021-2022г.

  Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – I и II курс (задочно) за учебната 2020-2021г.

  Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – I и IV курс (задочно) за учебната 2019-2020г.

  Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – III и IV курс (задочно) за учебната 2018-2019г.

  Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – II и III курс (задочно) за учебната 2017-2018г.

  Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – I и II курс (задочно) за учебната 2016-2017г.

  Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – I и IV курс (задочно) за учебната 2015-2016г.

  Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – III и IV курс (задочно) за учебната 2014-2015г.

  Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – II и III курс (задочно) за учебната 2013-2014г.

  Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – I и II курс (задочно) за учебната 2012-2013г.

  Членства в научни организации

  От 2023 г. член на Научния съвет и на научно-изследователския екип на НЦ "Преславска книжовна школа" към Шуменски университет.

  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - в периода 2005 - 2007 г..

  Държавни и/или научни награди

  През 2023 г. НЦ "Преславска книжовна школа" получи наградата на Шумен в системата на образованието и науката „Академичен и научно-изследователски екип в системата на висшето образование“.

  Във връзка с направеното проучване на Кръглата църква във Велики Преслав и установяването на точната дата, на която е започнат строежът, както и на светецът-покровител на храма, на 12.09.2022 г. екипът на НЦ „Преславска книжовна школа“ беше удостоен с наградата на Ректора за цялостен принос и заслуги за утвърждаване авторитета на Шуменския университет, и за забележителна научноизследователска дейност.