Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп.  Емануил Стоянов Стоянов
  Ст. преп. Емануил Стоянов Стоянов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 219

  Телефон: 054 830495 вътр. 224 К3

  Email: e.stoyanov@shu.bg

  Приемно време: Понеделник 16:00 - 18:00ч. (за зимния семестър на учебната 2023 - 2024г.)


  2023 Божидар Стоянов, Веселин Панайотов, Грета Стоянова, Емануил Стоянов. ЕПИГРАФСКИ ДИАЛОЗИ - 2. КУЛТУРНИ КОНТЕКСТИ НА ДВА ГРАФИТА ОТ РАЙОНА НА „ПРОБИТИЯ КАМЪК“. - Епиграфика и медиевистика. Изследвания. Т. II.(под печат)
  2022 Bozhidar Stoyanov, Emmanuel Stoyanov, Greta Stoyanova, Pencho Markishki – AN INNOVATIVE ASTRONOMICAL AND PHOTOGRAMETRICAL APPROACH IN THE STUDY OF THE ROUND CHURCH OF PRESLAV, Преславска книжовна школа, том 22, Шумен, 2022 г., ISSN 2603-4522 (Print), ISSN 2603-4530 (Online), стр. 444 - 482., available at: https://drive.google.com/file/d/11H8TZYupySaxSImhZ8hCjKVy3xhAuumA/view
  2023 Божидар Стоянов, Емануил Стоянов. ЦИФРОВА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАДПИСИ, ИЗДЪЛБАНИ ВЪРХУ СТАРИ НАДГРОБНИ ПАМЕТНИЦИ. - Епиграфика и медиевистика. Изследвания. Т. II.(под печат)
  2023 Константин К., Стоянов Б., Стоянов Е. „Недеструктивно археологическо проучване в местността „Долната чатма“ при село Велино, Шуменско“, том 23, списание „Любословие“, тема на броя: Интердисциплинарните изследвания. (под печат).
  2022 Стоянов Б., Стоянов Е., Стоянова Г., Маркишки П. “Иновационен астрономически и фотограметричен подход при изследване на кръглата църква от Преслав“, Литермедиа, ISSN 2534-8906 - В: http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=349
  2021 Стоянов Б., Стоянов Е. “Цифрова реконструкция на епиграфски надписи“, Литермедиа, ISSN 2534-8906 - В: http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=343
  2020 Божидар Стоянов, Емануил Стоянов, ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ, 20 том на поредицата “Преславска книжовна школа“, Издателство „Фабер“, 2020 г., ISSN 2603-4522 (Print), ISSN 2603-4530 (Online), стр. 65-77.
  2019 Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, ПРИЛОЖИМОСТ И ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА НА ФОТОГРАМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ, Специализирано издание на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ на Балканите, Черноморския регион и Кавказ, ННЕК - ЮНЕСКО : “Дигитализация на културно-историческото наследство“ , изд. ДИОС, София 2019 г., ISBN-978-954-8405-71-3, стр. 25 – 46.
  2016 B. Stoyanov, E. Stoyanov,ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB) 1, 2016. http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf
  2016 Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ЗАПАДНИЯ СКАТ НА МАДАРСКОТО ПЛАТО, Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11 - 05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 65-69.
  2016 проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЮЖНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ, Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с.74-81.
  2016 доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, ас. д-р Сунай ИБРЯМОВ, СРУТИЩНИ ПРОЦЕСИ В РАЙОНА НА ПЕЩЕРАТА „НИМФИТЕ” (МАДАРСКО ПЛАТО), Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 172-177.
  2016 проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СРЕДНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ, Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 178-183.
  2016 проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕВЕРНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ, Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 184-190.
  2016 проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, НЕВИДИМОТО ЛИЦЕ НА ИНКАЯ, Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 191-198.
  2016 проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, КАРАДЖОВ КАМЪК ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД, Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с.199-206.
  2015 Emanuil Stoyanov, Bozhidar Stoyanov; GRAPHIC INTERPRETATION OF DIGITAL PRODUCTS AND APPLICATIONS IN STEGANOGRAPHY; JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol.8, 2015, p.64-73.
  2014 Стоянов, Е.С., Стоянов, Б.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163.
  2014 Стоянов Е., Б. Стоянов, Графично интерпретиране на цифрови продукти и използване в стеганографията, МАТТЕХ 2014, 20.11-20.11.2014, ШУ „Еп. К. Преславски”, Годишник, Том XVI C/2014, с.130-143.
  2013 Емануил Стоянов, Б. Стоянов, Един подход за стеганографска защита на цифрови продукти, Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии" и 30 години специалност "Компютърни системи и технологии", ТУ-Варна, 27.09-28.09.2013г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XI, Брой 1/2013, с.176-181.
  2012 Стоянов Е., Б. Стоянов, Един подход за повишаване динамиката на растерни изображения", МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ "Еп. К. Преславски", Том-1, с.151-158.
  2012 Стоянов Е., Б. Стоянов, Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия, МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ "Еп. К. Преславски", Том-2, с.176-183.
  2008 Стоянов Е., Б. Стоянов, Модифициране на цифров метод за подобряване на изображения чрез дефокусиране, Научна конференция ШУ "Еп. К.Преславски", Институт за перспективни изследвания за отбраната – МО, Факултет по артилерия, ПВО и КИС на НВУ „В. Левски”– Шумен, 4.12-5.12.08 г. - гр. Шумен, с.247-254.
  2008 Стоянов Е., Б. Стоянов, Цифрова реализация на фотографски метод за подобряване на изображения чрез дефокусиране, Научна конференция ШУ "Еп. К.Преславски", Институт за перспективни изследвания за отбраната – МО, Факултет по артилерия, ПВО и КИС на НВУ „В. Левски”– Шумен, 4.12-5.12.08 г. - гр. Шумен, с.242-246.
  2008 Стоянов Е., Б. Стоянов, Обратими растерни трансформации и тяхното приложение в стеганографията, Международна научна конференция РУ "Ангел Кънчев" и Съюз на учените в Русе, 31.10-01.11.08 - гр. Русе, том 47, серия 3.2, с. 84-91.
  2008 Стоянов Е., Б. Стоянов, Модификации на метода "Unsharp mask" за подобряване визуализацията на цифрови изображения, Международна научнаконференция "Компютърни методи в науката и образованието", ШУ "Еп. К. Преславски" и Геометричното дружество “Боян Петканчин”, 12.09-14.09.08 г. - гр. Варна.
  2008 Стоянов Е., Б. Стоянов, Използване на растерни преобразувания в стеганографията, Международна научна конференция "Компютърни методи в науката иобразованието", ШУ "Еп. К. Преславски" и Геометричното дружество “Боян Петканчин”, 12.09-14.09.08 - гр. Варна.
  2004 Стоянов Е., Метод за тримерно моделиране релефа на земната повърхност с използване на DEM, Научна конференция ШУ „Еп. Константин Преславски”(4-5.12.2003), Сборник научни трудове посветен на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов, Том II, Компютърна информатика, Проблеми на обучението по информатика, Шумен, 2004, с. 123-130.
  2000 Стоянов Е., Модели на взаимодействие в общество от независими агенти, Научна конференция „Научно–технологичен трансфер”, Институт за космически изследвания – БАН със съдействието на ШУ „Еп. Константин Преславски” и ВВУАПО „П. Волов”(3-4.10.), гр. Шумен, 2000, с. 85-92.
  1997 Stoyanov, E., B. Stoyanov, Applyng the Multi-Agent Approach to Text Analysis, Twenty-second International Conference INFORMATION TECHNOLOGIES ANDPROGRAMMING, Multimedia Technology and Systems, Sofia, June 12-17, 1997, p. 85-92.
  2023 Божидар Стоянов, Емануил Стоянов, “НЕДЕСТРУКТИВНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ В МЕСТНОСТТА “ДОЛНАТА ЧАТМА“ ПРИ СЕЛО ВЕЛИНО, ШУМЕНСКО“, Конференция с международно участие “Модерните технологии и интердисциплинарният подход към културното наследство“, НАИР Плиска, 29–30 юни 2023г. Програмата на конференцията е достъпна в: https://balkanstudies.bg/images/Модерните_технологии_и_интердисциплинарният_подход_към_културното_наследство_-_Програма_final.pdf
  2023 Божидар Стоянов, Емануил Стоянов, Доклад на тема “ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ЗА ДАТИРАНЕ НА КРЪГЛАТА ЦЪРКВА ОТ ПРЕСЛАВ“, XVI годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 14-16 юни 2023 г., НАОП “Николай Коперник“ гр. Варна, Програмата на конференцията е достъпна в: http://sab.astro.bas.bg/doc/BAS-16_2023_program_2.pdf
  2023 Лектор в демонстрационен семинар “Пренасяне на добри практики за неинвазивни методи в археологическите проучвания“, 30.03.2023, Исторически музей - гр. Исперих. Сайт на събитието: https://helisbg.com/демонстрационен-семинар/
  2022 Божидар Стоянов, Емануил Стоянов. “Иновативен подход за изследване на епиграфски паметници“, МАТТЕХ 2022, 12 - 14.05.202022 г.,ШУ „Еп. К. Преславски”.
  2022 Емануил Стоянов, Божидар Стоянов. “Прилагане на модерни цифрови технологии при интердисциплинарно изследване на “Кръглата църква“ в средновековен Преслав“, МАТТЕХ 2022, 12 - 14.05.202022 г., ШУ „Еп. К. Преславски”.
  2022 Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, ФОТОГРАМЕТРИЧЕН МЕТОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪГЛАТА ЦЪРКВА, Международен симпозиум “ЕЛИТАРНАТА КУЛТУРА НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО“, организиран от Научен център “Преславска книжовна школа“, Факултет по хуманитарни науки при Шуменския университет, 20-22 октомври 2022 г., проведен в Археологическия музей “Велики Преслав“.
  2019 Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ, Международен симпозиум "Епиграфика и медиевистика", организиран от Научен център "Преславска книжовна школа", Факултет по хуманитарни науки при Шуменския университет, 29-31 октомври 2019 г., проведен в Археологическия музей "Велики Преслав".
  2018 Божидар Стоянов, Емануил Стоянов. Цифрова обработка на изображения в помощ на разследването, МАТТЕХ 2018, 25 - 27.11.2018 г.,ШУ „Еп. К. Преславски”.
  2017 Божидар С. Стоянов, Емануил С. Стоянов, СТЕГАНОГРАФСКИ ЗАЩИТИ В СЪВРЕМЕННАТА ГЕОДЕЗИЯ, Mеждународна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“.
  2016 Стоянов Б., Е. Стоянов, За някои стеганографски техники, Научен семинар с международно участие ШУСТЕГ 2016, ШУ „Еп. К. Преславски”, 19.05.2016г.
  2014 Стоянов Е., Б. Стоянов, За някои стеганографски техники, Научен семинар с международно участие ШУСТЕГ 14, ШУ „Еп. К. Преславски”, Дегестански държавен университет за народно стопанство (ДГИНХ) - РУСИЯ, Асоциация на учените в областта на сигурността и отбраната, 18.10.2014г., участие само с доклад.
  2022 Stoyanov, B., E. Stoyanov. THE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHAEOASTRONOMY. Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 2016, р. 26. http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf Цитирано от Йордан Арнаудов. ФОТОГРАМЕТРИЧНИЯТ ПОДХОД ПРИ РАБОТА С РЕЛЕФНИ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ, Преславска книжовна школа, том 22, Шумен, 2022 г., ISSN 2603-4522 (Print), ISSN 2603-4530 (Online), стр. 428 - 436. , available at: https://drive.google.com/file/d/1e1HyT76PRuaaCxdm77oBvXA70TyuqLeV/view
  2022 Стоянов, Б., Е. Стоянов. ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ.– В: Преславска книжовна школа. Т. 20, Шумен, 2020, с. 65–77. Достъпно на: https://drive.google.com/file/d/1arXVVk4Gp7VsKMBLri5NngMGzXYf8Akw/view, Цитирано от Йордан Арнаудов. ФОТОГРАМЕТРИЧНИЯТ ПОДХОД ПРИ РАБОТА С РЕЛЕФНИ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ, Преславска книжовна школа, том 22, Шумен, 2022 г., ISSN 2603-4522 (Print), ISSN 2603-4530 (Online), стр. 428 - 436. , available at: https://drive.google.com/file/d/1e1HyT76PRuaaCxdm77oBvXA70TyuqLeV/view
  2022 Стоянов, Б., Е. Стоянов. ЦИФРОВА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕПИГРАФСКИ НАДПИСИ. Литермедия, 2021, ISSN 2534-8906. – В: Литермедия. – http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=343, (20.10.2022), Цитирано от Йордан Арнаудов. ФОТОГРАМЕТРИЧНИЯТ ПОДХОД ПРИ РАБОТА С РЕЛЕФНИ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ, Преславска книжовна школа, том 22, Шумен, 2022 г., ISSN 2603-4522 (Print), ISSN 2603-4530 (Online), стр. 428 - 436. , available at: https://drive.google.com/file/d/1e1HyT76PRuaaCxdm77oBvXA70TyuqLeV/view
  2021 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ“, Година XII, Брой 1/2014, с.158-163. Цитирано от Кирил Я., Красимира К., „Възможност за построяване на геоинформационни системи на принципа на недетерминирания метод (н-метод)“ Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2021, ISSN: 1311-834X.
  2021 Стоянов Б., Стоянов Е. Модификации на метода “Unsharp mask“ за подобряване визуализацията на цифрови изображения, Международна научнаконференция “Компютърни методи в науката и образованието“, ШУ “Еп. К. Преславски“ и Геометричното дружество “Боян Петканчин”, 12.09 - 14.09.2008г. - гр. Варна. Цитирано от К. Янчев „Приложения на географските информационни системи в прогнозиране на условията на аерокосмическите изследвания“ Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2021, ISSN: 1311-834X.
  2021 Стоянов Б., Е. Стоянов, Един подход за повишаване динамиката на растерни изображения, МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ “Еп. К. Преславски“, том 1, с. 151-158, ISSN: 1311-834X. Цитирано от К. Кирилова „Метод на организиране и въвеждане на картографски данни в уеб базирана географска информационна система“ Годишник на ФТН, ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2021, ISSN: 1311-834X.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С. Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия. МАТТЕХ 2012, Университетско издателство ШУ “Еп. К. Преславски“, том 2, стр. 176-184, ISSN 1314-3921. Цитирано от Стойков Е., Основни принципи на хидрографските изследвания, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 276 - 282.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ“, Година XII, Брой 1/2014, с.158-163. Цитирано от Стойков Е., Основни принципи на хидрографските изследвания, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 276 - 282.
  2020 B. Stoyanov, E. Stoyanov,ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB), 2016. , available at: http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf , retrieved on 01.12.2016. Цитирано от Стойков Е., Основни принципи на хидрографските изследвания, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 276 - 282.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С. Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия. МАТТЕХ 2012, Университетско издателство ШУ “Еп. К. Преславски“, том 2, стр. 176-184, ISSN 1314-3921. Цитирано от Стойков Е., Морски карти - история и бъдеще, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 271 - 275.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ“, Година XII, Брой 1/2014, с.158-163. Цитирано от Стойков Е., Морски карти - история и бъдеще, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 271 - 275.
  2020 B. Stoyanov, E. Stoyanov,ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB), 2016. , available at: http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf , retrieved on 01.12.2016. Цитирано от Стойков Е., Морски карти - история и бъдеще, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 271 - 275.
  2020 Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, ПРИЛОЖИМОСТ И ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА НА ФОТОГРАМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ, Специализирано издание на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ на Балканите, Черноморския регион и Кавказ, ННЕК - ЮНЕСКО : “Дигитализация на културно-историческото наследство“ , изд. ДИОС, София 2019 г., ISBN-978-954-8405-71-3, стр. 25 – 46. Цитирано от Кирилова, К., Янчев, К., Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 255 - 261.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С. Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия. МАТТЕХ 2012, Университетско издателство ШУ “Еп. К. Преславски“, том 2, стр. 176-184, ISSN 1314-3921. Цитирано от Кирилова, К., Янчев, К., Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 255 - 261.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ“, Година XII, Брой 1/2014, с.158-163. Цитирано от Кирилова, К., Янчев, К., Предефиниране на възможностите на безпилотната летателна система за нуждите на кадастъра, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 255 - 261.
  2020 Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, ПРИЛОЖИМОСТ И ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА НА ФОТОГРАМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ, Специализирано издание на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ на Балканите, Черноморския регион и Кавказ, ННЕК - ЮНЕСКО : “Дигитализация на културно-историческото наследство” , изд. ДИОС, София 2019 г., ISBN-978-954-8405-71-3, стр. 25 – 46. Цитирано от Янчев, К., Кирилова, К., Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 247 - 254.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С. Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия. МАТТЕХ 2012, Университетско издателство ШУ “Еп. К. Преславски”, том 2, стр. 176-184, ISSN 1314-3921. Цитирано от Янчев, К., Кирилова, К., Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 247 - 254.
  2020 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”, Година XII, Брой 1/2014, с.158-163. Цитирано от Янчев, К., Кирилова, К., Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина, МАТТЕХ 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, ISSN: 1314-3921, том 2, стр. 247 - 254.
  2019 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163, Цитира се в Монография: Е. Стойков, "Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-334-9
  2019 Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия, Стоянов Е., Б. Стоянов, МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ "Еп. К. Преславски",том 2, Цитира се в Монография: Е. Стойков, "Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-334-9
  2019 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163, Цитира се в Stoykov, E., " METHODOLOGY FOR SURVEYING AND TRACING OF OBJECTS BY USING GNSS", Годишник: Технически науки, Шумен, 2019 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".
  2019 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163, Цитира се в Stoykov, E., " ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF SURVEYING AND TRACING OF OBJECTS BY CLASSICAL AND GNSS METHOD", Годишник: Технически науки, Шумен, 2019 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".
  2019 Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163, Цитирано от Stoykov, E., " PRELIMINARY PROCESSING OF SATELLITE MEASUREMENTS", Годишник: Технически науки, Шумен, 2019 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".
  2019 B. Stoyanov, E. Stoyanov,ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB), 2016. , available at: http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf , retrieved on 01.12.2016. Цитирано от Bedzheva M., Denev D. Experimental exploration of the factors influencing on the accuracy of geodesical maps prepared by the means of UAVs. Proceedings of University of Ruse - 2019, vol. 58, book 3.2., ISSN: 1311-3321 (print), pp. 78-83 (на български)
  2019 B. Stoyanov, E. Stoyanov,ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB), 2016. , available at: http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf , retrieved on 01.12.2016. Цитирано от Bedzheva M., Ignatova T. Analysis of the accuracy of geodesical maps prepared by the means of UAVs. Proceedings of University of Ruse - 2019, vol. 58, book 3.2., ISSN: 1311-3321 (print), pp. 72-77 (на български)
  2023 “Каменен кръст откриха учени“, Интервю на Полина Караджова със ст. преп. Божидар Стоянов и ст. преп. Емануил Стоянов, БНР Радио-Шумен, излъчено на 04.11.2023 г. в 9:30ч. в рубриката “Паяжината“, публикувано в сайта на БНР на 04.11.2023 в 11:55ч., достъпно на: https://bnr.bg/shumen/post/101902595/ekipat-na-preslavskata-knijovna-shkola-s-novo-otkritie?fbclid=IwAR2ho0aly5YVqbHXVoettGzyWfO13P2lvbJ7ZfWjGC5K-btr6nVeK2RYIfA
  2022 Пресконференция на представители на Научния център “Преславска книжовна школа“ към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“, Национален пресклуб БТА-Шумен, 03.06.2022 г., https://www.bta.bg/bg/pressclub/archive-local/Shumen/14040
  2022 “Учени определиха точно кога са положени основите на Златната църква във Велики Преслав“ - Българска национална телевизия, предаване - България в 60 минути, излъчено на 13.06.2022 г., https://bnt.bg/news/ucheni-opredeliha-tochno-koga-sa-polozheni-osnovite-na-zlatnata-carkva-vav-veliki-preslav-v322663-307281news.html?fbclid=IwAR1cSDz-K3kHPinE1jAWislK3JU_fKXrwq3oENLOOUXqKaWYiXil8dFyJkY
  2022 “Датираха Кръглата църква във Велики Преслав“, Телевизия Шумен, Новинарски блок, излъчено на 03.06.2022 г., https://tvshumen.bg/leading-news/датираха-кръглата-църква-във-велики-п/?fbclid=IwAR0ZkF9PHoHlcDqdYJLp6bLT38-Ibc3tYLBUMKBkGGYHaqyaydFY_I-l2VM
  2022 “Разбулиха тайна на Кръглата църква“, БНР Радио Шумен, публикувано на 03.06.22 г., https://bnr.bg/shumen/post/101656905/razbuliha-taina-na-kraglata-carkva?fbclid=IwAR0VLayDFm1-2fCLpAk08vEosRTd6RD_iNc09gy-X4KEEK9YOSQZKxdZgAM
  2021 Стоянов Б., Стоянов Е. “Фотограметрията дава на културноисторическото ни наследство нови измерения“, интервю на UniMedia, Шумен, 2021 г. - В: https://unimedia.shu.bg/фотограметрията-дава-на-културноист/