Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Преп. д-р  Теодора Тихомирова Стоянова
  Преп. д-р Теодора Тихомирова Стоянова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр.141

  Email: t.stoyanova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: вторник - от 8 до 17 часа, сряда - от 8 до 17 часа; II седмица: вторник - от 8 до 17 часа, сряда - от 8 до 17 часа;


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", спец. "Математика и информатика" - бакалавър

  ШУ "Епископ Константин Преславски", спец. "Системно администриране" - магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2006 г., ПМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен - учител по информатика

  2007 г., ПГССХТ, гр. Шумен - учител по математика и информатика

  2010 г., СОУ „Трайко Симеонов”, гр. Шумен - учител по математика и информационни технологии

  Заемани академични длъжности

  от 2011 до 2015 г. асистент по информатика в ШУ.

  от 2017 г. преподавател по информатика в ШУ.

  Придобити научни степени

  доктор по Информатика - от юни 2018 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Практикум по информационни технологии

  Компютърни мрежи и комуникации

  Управление на проекти и компютърни информационни системи

  Мултимедийни технологии

  Изкуствен интелект

  Основи на комуникационната и компютърна техника

  Теория на информацията и предаване на данни

  Учебна практика във фирма