Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Теодора Тихомирова Стоянова
  Гл. ас. д-р Теодора Тихомирова Стоянова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 287 К3

  Email: t.stoyanova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: вторник 13:00 - 15:00; II седмица: вторник 15:00 - 17:00.


  2019 Стоянова, Т., Железов, С., Методи на текстовата стеганография. Годишник на ШУ“Епископ Константин Преславски“, том ХX С, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2019, стр. 67–92, ISSN 1311-834X.
  2023 Стоянова, Т., Стоянов, С., Чатботове: история, технология и приложение във висшето образование, Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски“, том ХXIV С, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2023, стр. 27 – 40, https://doi.org/10.46687/KNBU2020
  2022 Стоянов, С., Стоянова, Т., Автоматизиране на процеси с помощта на микроконтролери и облачни бази данни. МАТТЕХ 2022, Сборник научни трудове, том 2, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, стр. 23 - 28, ISSN: 1314-3921. (http://ftn.shu.bg/scientific_forums/conferences/matteh/mattex_2022.pdf)
  2021 S. Zhelezov, K. Kordov, A. Nachev, T. Stoyanova, B. Uzunova-Dimitrova and D. Pavlova, \"Study of the Efficiency Coefficient of the Steganographic Embedding in Text Containers Using the Letter Replacement Method\", 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), 2021. (https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9632190)
  2020 Николова, М., Стоянова, Т., Железов, С., Янакиева, В., Изграждане на виртуален модел на защитена инфраструктура. MAТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, том 1, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, стр. 87 - 103, ISSN: 1314-3921.
  2018 Янакиева, В., Стоянова, T., Ransomware атаки и противодействие. MAТТЕХ 2018, Сборник научни трудове, том 1, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2018, стр. 189-195, ISSN: 1314-3921.
  2017 Стоянова, Т., Класификация на рутиращите протоколи в БСМ. Годишник на ШУ“Епископ Константин Преславски“, том XVIII C, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2017, стр. 137-149, ISSN: 1311-834Х.
  2016 Стоянова, Т., Милев, Ал., Обзор върху подобрените версии на LEACH. MAТТЕХ 2016, Сборник научни трудове, том 1, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2016, стр. 170-177, ISSN: 1314-3921. (http://info.fmi.shu-bg.net/skin/pfiles/170_pdfsam_mattex_vol-1-2016.pdf)
  2012 Стоянова, Т., Милев, Ал., Сравнителен анализ на алгоритми за рутиране в безжични сензорни мрежи. MAТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, том 2, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2012, стр. 36-41, ISSN: 1314-3921.
  2016 Стоянова, Т., Милев, Ал., Сигурност в безжичните сензорни мрежи. Международна научна конференция УНИТЕХ 2016 – Габрово, том II, Университетско издателство „Васил Априлов“ – Габрово, 2016, стр. 70-74, ISSN: 1313-230Х.