Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Емине Ахмед Караташ
  Гл. ас. д-р Емине Ахмед Караташ

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 320

  Телефон: 054 830495 вътр. 326 К3

  Email: e.karatash@shu.bg

  Приемно време: I седмица: вторник 12:00-13:00, сряда 11:00-12:00; II седмица: сряда 10:00-12:00


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", Магистър, специалност "Математика и информатика" - 2002 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ЕТ "Диян Златев-98" , компютърен техник 2006 - 2010

  СОУ "Д-р Петър Берон" с. Хитрино, учител 2010/2011

  Заемани академични длъжности

  Шуменски Университет, асистент по чл. 45, от 2003 до 2006 г.

  Шуменски Университет, гл. асистент по чл. 45 от 2011 до 2015 г.

  Шуменски Университет, преподавател от 2015 г.

  Шуменски Университет, редовен ас. от 2016 г.

  Шуменски Университет, гл. асистент от 2021 г.

  Придобити научни степени

  Шуменски Университет, доктор, 2018 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Линейна алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия I и II част, Висша алгебра I и II част, Висша математика I част, Дискретна математика, Дискретни структури, Математика - ІІ част, Аналитична геометрия, Диференциална геометрия, Училищен курс по алгебра

  Области на научни интереси

  алгебра

  Участия в проекти

  в проекти към ШУ от 2011 г. до 2021 г.

  РД-08-129/04.02.2021 "Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Ньотеровата задача за р-групи. Нови асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви"

  РД-08-137/04.02.2020 "Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщени фокални криви"

  РД-08-103/01.02.2019 "Конструиране на изодуални кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщени фокални криви"

  РД-08-111/05.02.2018 "Конструиране на оптимални изодуални и самодуални кодове. Специални криви"

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България