Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Преп. д-р Емине Ахмед Караташ
  Преп. д-р Емине Ахмед Караташ

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 320

  Телефон: 054 830495 вътр.326

  Email: e.karatash@shu.bg

  Приемно време: Вторник и сряда


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", Магистър, специалност "Математика и информатика" - 2002 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ЕТ "Диян Златев-98" , компютърен техник 2006 - 2010

  СОУ "Д-р Петър Берон" с. Хитрино, учител 2010/2011

  Заемани академични длъжности

  Шуменски Университет, асистент по чл. 45, от 2003 до 2006 г.

  Шуменски Университет, гл. асистент по чл. 45 от 2011 до 2015 г.

  Шуменски Университет, преподавател от 2015 г.

  Шуменски Университет, редовен ас. от 2016 г.

  Придобити научни степени

  Шуменски Университет, доктор, 2018 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Линейна алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия I и II част, Висша алгебра I и II част, Висша математика I част, Дискретна математика, Дискретни структури, Математика - ІІ част, Аналитична геометрия, Диференциална геометрия

  Области на научни интереси

  алгебра

  Участия в международни и национални научни проекти

  в проекти към ШУ от 2011 г. до 2020 г.

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България