Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Ст. преп. Цветелина Лъчезарова Динкова
  Ст. преп. Цветелина Лъчезарова Динкова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 315

  Телефон: 0898637348, 054 830495 вътр.345

  Email: c.dinkova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: Вторник и Сряда 9:00-17:00, II седмица: Вторник и Четвъртък 9:00-17:00, консултации със студентите 13:00-14:00 (през семестъра)


  Завършен университет, специалност

  ШУ " Еп. Константин Преславски " , спец. Математика ,2000 г.

  Заемани академични длъжности

  асистент, 2001 г

  старши асистент, 2008 г

  главен асистент, 2011 г

  преподавател, 2015

  старши преподавател, 2018

  Придобити научни степени

  магистър по математика

  Водени лекции и/или упражнения

  Води упражнения по: Линейна алгебра и аналитична геометрия, Аналитична геометрия, Проективна геометрия, Дeскриптивна геометрия, Диференциална геометрия, Геометрия за спец. Информатика, Висша математика 1 част.

  Области на научни интереси

  Диференциална геометрия

  Специализации

  Алгебра

  Участия в международни и национални научни проекти

  Научен проект РД-10-727/05.04.2013г. „Ковариантно диференциране върху многообразие и свързани с него задачи“

  Научен проект РД-08-227/12.03.2014г. „Изучаване на паралелни линии и повърхнини“

  Научен проект РД-08-281/12.03.2015г. „Фокални линии и проекции“

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България