Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. Цветелина Лъчезарова Динкова
  Ст. преп. Цветелина Лъчезарова Динкова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 315

  Телефон: 0898637348, 054 830495 вътр.345

  Email: c.dinkova@shu.bg

  Приемно време: Консултации със студентите-I седмица: Вторник 13:00-14:00, II седмица: Вторник 13:00-14:00 (през семестъра),линк за консултациите:https://meet.google.com/atd-utuv-igb


  Завършен университет, специалност

  ШУ " Еп. Константин Преславски " , спец. Математика ,2000 г.

  Заемани академични длъжности

  асистент, 2001 г

  старши асистент, 2008 г

  главен асистент, 2011 г

  преподавател, 2015

  старши преподавател, 2018

  Придобити научни степени

  магистър по математика

  Водени лекции и/или упражнения

  Води упражнения по: Линейна алгебра и аналитична геометрия, Аналитична геометрия, Проективна геометрия, Дeскриптивна геометрия, Диференциална геометрия, Геометрия за спец. Информатика, Висша математика 1 част, Математика 2 част.

  Области на научни интереси

  Диференциална геометрия и приложения в компютърното моделиране и компютърната графика.

  Специализации

  Алгебра

  Участия в проекти

  Научен проект РД-10-727/05.04.2013г. „Ковариантно диференциране върху многообразие и свързани с него задачи“

  Научен проект РД-08-227/12.03.2014г. „Изучаване на паралелни линии и повърхнини“

  Научен проект РД-08-281/12.03.2015г. „Фокални линии и проекции“

  Научен проект РД-08-111/05.02.2018 \"Конструиране на оптимални изодуални и самодуални кодове. Специални криви\"

  Научен проект РД-08-103/01.02.2019 \"Конструиране на изодуални кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщени фокални криви\"

  Научен проект РД-08-137/04.02.2020 \"Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщени фокални криви\"

  Научен проект РД-08-129/04.02.2021 \"Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Ньотеровата задача за р-групи. Нови асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви\"

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България