Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Цветелина Лъчезарова Динкова
  Гл. ас. д-р Цветелина Лъчезарова Динкова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 315

  Телефон: 0898637348, 054 830495 вътр.345

  Email: c.dinkova@shu.bg

  Приемно време: Консултации със студентите: на 04.01.24, 10.01.24, 18.01.24 от 11-12 ч в каб. К3-315


  Завършен университет, специалност

  ШУ " Еп. Константин Преславски " , спец. Математика ,2000 г.

  Заемани академични длъжности

  асистент, 2001 г

  старши асистент, 2008 г

  главен асистент, 2011 г

  преподавател, 2015

  старши преподавател, 2018

  главен асистент, 2023 г

  Придобити научни степени

  доктор по Геометрия и топология, шифър 4.5 Математика

  Водени лекции и/или упражнения

  Води упражнения по: Линейна алгебра и аналитична геометрия, Аналитична геометрия, Проективна геометрия, Дeскриптивна геометрия, Диференциална геометрия, Геометрия за спец. Информатика, Висша математика 1 част, Математика 2 част.

  Области на научни интереси

  Диференциална геометрия и приложения в компютърното моделиране и компютърната графика.

  Специализации

  Алгебра

  Участия в проекти

  Научен проект РД-10-727/05.04.2013г. „Ковариантно диференциране върху многообразие и свързани с него задачи“

  Научен проект РД-08-227/12.03.2014г. „Изучаване на паралелни линии и повърхнини“

  Научен проект РД-08-281/12.03.2015г. „Фокални линии и проекции“

  Научен проект РД-08-111/05.02.2018 "Конструиране на оптимални изодуални и самодуални кодове. Специални криви"

  Научен проект РД-08-103/01.02.2019 "Конструиране на изодуални кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщени фокални криви"

  Научен проект РД-08-137/04.02.2020 "Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщени фокални криви"

  Научен проект РД-08-129/04.02.2021 "Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Ньотеровата задача за р-групи. Нови асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви"

  Организационна дейност

  Технически секретар на катедра "Алгебра и геометрия" 2023 г

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България