Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Делян Христов Сърмов
  Гл. ас. д-р Делян Христов Сърмов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 208

  Телефон: 054 830495 вътр. 341 К3

  Email: d.sarmov@shu.bg

  Приемно време: от 10-12 часа на 9.01.2024 , 15.01.2024, 22.01.2024, 25.01.2024, 29.01.2024


  Завършен университет, специалност

  Шуменски Университет Информатика

  Заемани академични длъжности

  главен асистент

  Придобити научни степени

  доктор

  Водени лекции и/или упражнения

  Операционни системи

  Компютърни системи

  Компютърна графика

  ИСП

  Увод в специалността

  Области на научни интереси

  Операционни системи, Компютърна графика

  Участия в проекти

  РД-08-119/08.02.16 "Стеганография в мобилните устройства и триизмерното моделиране"

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

  ПРОЕКТ BG51РО001-3.3.06-0003 "Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"