Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. д-р  Михаела Димитрова Тодорова-Куцарова
  Преп. д-р Михаела Димитрова Тодорова-Куцарова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 218

  Телефон:

  Email: mihaela.todorova@shu.bg

  Приемно време: I седмица сряда 9:00 - 17:00, четвъртък 10:00-18:00, II седмица понеделник 10:00-18:00, сряда 10:00-18:00