Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Ас. Виктория Росенова Янакиева
  Ас. Виктория Росенова Янакиева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 301

  Телефон:

  Email: v.yanakieva@shu.bg

  Приемно време: І седмица Сряда 10:00 - 11:00 и 13:00-14:00, ІІ седмица Четвъртък 11:00 - 13:00


  Завършен университет, специалност

  ШУ „Епископ Константин Преславски” - Мултимедийни технологии - магистър

  ШУ „Епископ Константин Преславски” - Икономическа Информатика - бакалавър

  Заемани академични длъжности

  асистент от октомври 2016

  Водени лекции и/или упражнения

  Web технологии

  Управление на проекти

  Практикум по информационни технологии

  Информационни и интернет технологии на фирмата

  Електронен бизнес

  Информатика

  Компютърни системи и технологии

  Софтуерни технологии

  Функционално програмиране

  Компютърна сигурност

  Програмиране на Java

  Проектиране и технологии на системи за управление

  Формални методи в софтуерните технологии