Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Ас.  Георги Господинов Димитров
  Ас. Георги Господинов Димитров

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 219

  Телефон:

  Email: g.dimitrov@shu.bg

  Приемно време: I седмица: Сряда 11:00-19:00, Четвъртък 8:00-16:00; II седмица: Сряда 8:00-16:00, Четвъртък 8:00-16:00;


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", Софтуерно инженерство - магистър

  ШУ "Епископ Константин Преславски", Английска филология - магистър

  ШУ "Епископ Константин Преславски", Компютърна информатика - бакалавър

  Заемани академични длъжности

  асистент от 2017

  Водени лекции и/или упражнения

  Английски език

  Алгоритми и нелинейни структури

  Алгоритмични стратегии

  Базови концепции в програмирането

  Дизайн и анализ на алгоритми

  Изчислимост и алгоритми

  Основи на бизнес информатиката

  Основи на компютърната информатика

  Основи на ООП

  Основи на програмирането

  Програмиране

  Програмиране 2

  Практикум по ООП

  Практикум по програмиране

  Принципи на ООП

  Синтез и анализ на алгоритми

  Сложност и алгоритми

  Увод в програмирането

  Увод в програмирането и алгоритмите

  Организационна дейност

  Курсов ръководител