Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Цветелина Росенова Иванова
  Гл. ас. д-р Цветелина Росенова Иванова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 218

  Телефон:

  Email: ts.r.ivanova@shu.bg

  Приемно време: 2023/2024 1-ви сем. сряда 8:00 - 10:00


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп. К. Преславски" бакалавър: компютърни информационни технологии, магистър: софтуерно инженерство, доктор по направление 4.6. Информатика и компютърни науки

  Придобити научни степени

  30 май 2022 - доктор по информатика

  Водени лекции и/или упражнения

  Програмиране 1 - ЛУ

  Програмиране 2 - СУ, ЛУ

  Основи на бизнес информатиката - ЛУ,

  Приложение на базите от данни в икономиката - ЛУ

  Бизнес информатика - ЛУ

  Алгоритми и нелинейни структури - ЛУ

  Обектно ориентирано програмиране - Л, ЛУ

  Проектиране и дизайн на информационни системи - ЛУ

  Синтез и анализ на алгоритми - ЛУ

  Увод в програмирането

  Структури от данни

  Визуално програмиране

  Практикум по ПГОС

  Бази от данни

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Осъществена двуседмична мобилност в Spiru Haret University of Bucharest за преподаване

  Участия в проекти

  1. РД-08-121/06.02.2018 г. Изследване на алгоритми за електронна идентификация

  2. РД-08-74/30.01.2019 г. Синтез на алгоритми за защита на данни

  3. Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)

  4. РД-08-63/20.01.2020 Електронна защита и моделиране на данни

  5. РД-08-107/02.02.2021 Изследване на информационни модели

  6. РД-08-110/22.02.2022 Изследване на данни и приложението им

  Заемани ръководни позиции

  зам. ръководител на отбора по програмиране в ХХХV Репубиканска студентска олимпиада по програмиране, 2023 г., проведена в университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

  зам. ръководител на отбора по програмиране в ХХХIV Репубиканска студентска олимпиада по програмиране, 2022 г., проведена в Русенския университет "Ангел Кънчев"

  зам. ръководител на отбора по програмиране в ACM-ICPC 2019-2020, прооведена в Universitatea Politehnica Bucuresti, Румъния, 2021 г.

  Организационна дейност

  Участие в организационен комитет на I Европейска младежка олимпиада по информатика 2017 (eJOI), гр. София

  Участие в технически комитет на VIII Международен есенен турнир по информатика 2016 (IATI), гр. Шумен

  Участие в технически комитет на IX Международен есенен турнир по информатика 2017(IATI), гр. Шумен

  Участие в технически комитет на X Международен есенен турнир по информатика 2018(IATI), гр. Шумен

  Участие в технически комитет на XI Международен есенен турнир по информатика 2019(IATI), гр. Шумен

  Участие в организиране на онлайн състезание EJOI 2020

  Участие в технически комитет на XII Международен есенен турнир по информатика 2020(IATI), гр. Шумен проведен online

  Участие в технически комитет на XIII Международен есенен турнир по информатика 2021(IATI), гр. Шумен проведен online

  Участие в технически комитет на XIV Международен есенен турнир по информатика 2022(IATI), гр. Шумен