Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Ст. преп. Цветелина Росенова Иванова
  Ст. преп. Цветелина Росенова Иванова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 218

  Телефон:

  Email: ts.r.ivanova@shu.bg

  Приемно време: I седмица : сряда 8:00 - 18:00, четвъртък 10:00- 18:00, II седмица: четвъртък 8:15 - 19:00, петък 10:00 - 18:00 За консултации в гореизброените дни последвайте тази връзка към google meet >> https://meet.google.com/jfo-tvup-umz


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп. К. Преславски" бакалавър: компютърни информационни технологии, магистър: софтуерно инженерство

  Водени лекции и/или упражнения

  Визуално програмиране - ЛУ, Програмиране 1 - ЛУ, Програмиране 2 - СУ, ЛУ, Основи на бизнес информатиката - ЛУ, Приложение на базите от данни в икономиката - ЛУ, Бизнес информатика - ЛУ, Алгоритми и нелинейни структури - ЛУ, Обектно ориентирано програмиране - ЛУ, Проектиране и дизайн на информационни системи - ЛУ, Синтез и анализ на алгоритми - ЛУ,

  Участия в международни и национални научни проекти

  1. РД-08-74/30.01.2019 г. Синтез на алгоритми за защита на данни

  2. Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)

  Организационна дейност

  Участие в организационен комитет на I Европейска младежка олимпиада по информатика 2017 (eJOI), гр. София

  Участие в технически комитет на VIII Международен есенен турнир по информатика 2016 (IATI), гр. Шумен

  Участие в технически комитет на IX Международен есенен турнир по информатика 2017(IATI), гр. Шумен

  Участие в технически комитет на X Международен есенен турнир по информатика 2018(IATI), гр. Шумен

  Участие в технически комитет на XI Международен есенен турнир по информатика 2019(IATI), гр. Шумен

  Участие в организиране на онлайн състезание EJOI 2020