Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. д-р Цветелина Росенова Иванова
  Ст. преп. д-р Цветелина Росенова Иванова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 218

  Телефон:

  Email: ts.r.ivanova@shu.bg

  Приемно време: 2022/2023 2-ри сем. 1-ва седмица: четвъртък 16:00 - 18:00, 2-ра седмица: четвъртък 9:00 - 11:00


  2022 Изследване на криптираща функция за защита на звукови файлове
  2021 Stoyanov, Borislav, and Tsvetelina Ivanova. „Pseudorandom Byte Generator based on Shrinking 128-bit Chaotic Function.“ AIP Conference Proceedings. Vol. 2333. No. 1. AIP Publishing, 2020 SJR 2019 = 0.190, https://doi.org/10.1063/1.5130873
  2021 Stoyanov B, Ivanova T. Novel Implementation of Audio Encryption Using Pseudorandom Byte Generator (2021) Applied Sciences. 2021; 11(21):10190. https://doi.org/10.3390/app112110190, IF 2020 = 2.679, WoS, SJR 2020 = 0.435, Scopus.
  2021 Stoyanov, B., Ivanova, T., Todorova, M., Cholakov, M., Ahmed, H. (2021) Extended Security Analysis of the Zaslavsky Maps Based Pseudorandom Byte Generator, CEUR Workshop Proceedings 2933, 265–269, SJR 2020 = 0.177, Scopus, http://ceur-ws.org/Vol-2933/paper26.pdf https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85113359388&origin=resultslist (The 14-th Conference on Information Systems and Grid Technologies (ISGT 2021), May 28-29, 2021, Sofia, Bulgaria.).
  2021 Ivanova, T. (2021) Overview of Cryptographic Algorithms for Audio Files and their Properties, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, XXII C, 23-31, http://info.fmi.shu-bg.net/skin/pfiles/23_31_analys_crypt_2021.pdf.
  2019 Stoyanov, B., and Ivanova, T. (2019, November) CHAOSA: Chaotic map based random number generator on Arduino platform. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2172, No. 1, p. 090001). AIP Publishing.
  2019 Stoyanov, B., Todorova, M., Ivanova, T., Borboryan, G., and Hasanov, A. (2019, October). Two Zaslavsky maps in pseudorandom byte generation. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2164, No. 1, p. 120013). AIP Publishing.
  2022 Анализ на криптиращи функции за звукови файлове (Analysis of audio file encryption functions) в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ МАТТЕХ 2022
  2019 Изнасяне на доклад на тема Chaotic map based random number generator on Arduino platform на международна конференция „Приложение на математиката в техниката и икономиката (AMEE’19)“
  2018 Участие в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ МАТТЕХ 2018 с доклад на тема „Криптографски анализ на паралелни алгоритми за защита на изображения“