Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Ас.  Айнур Абдулова Али
  Ас. Айнур Абдулова Али

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 204

  Телефон: 830495/вътр. 213

  Email: a.ali@shu.bg

  Приемно време: вторник и четвъртък


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", Бакалавър, специалност "Математика" - 2001 г.

  ШУ "Епископ Константин Преславски", Магистър, специалност "Изчислителна и стопанска математика" - 2003 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "Ресапак" ООД, счетоводител, 2018-2019

  "Амева Файн Фууд Европа" ЕООД, счетоводител, 2017-2018

  "Еко Стандарт" ООД, счетоводител, 2004-2010

  Заемани академични длъжности

  от 2019г. - асистент

  Водени лекции и/или упражнения

  Водени упражнения по: Математически анализ I и II, Анализ, Висша математика II и III, Диференциално и интегрално смятане I и II, Приложна математика, Диференциално смятане и приложения, Интегрално смятане и приложения, Числени методи

  Области на научни интереси

  Решаване на нелинейни матрични уравнения; Изчислителна линейна алгебра

  Членства в научни организации

  :)