Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Айнур Абдулова Али
  Гл. ас. д-р Айнур Абдулова Али

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 204

  Телефон: 054 830495 вътр. 213 К3

  Email: a.ali@shu.bg

  Приемно време: Консултации за изпити: КИТ - II k. на 08.01.2024 г.- от 13ч. до 14ч.; ПОИМ-Iк, ИТИМ-IIк., БМ-IIк. на 09.01.2024 г. от 14ч. до 15ч.; КДМ-Iк. на 23.01.2024 г. от 14ч. до 15ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", Бакалавър, специалност "Математика" - 2001 г.

  ШУ "Епископ Константин Преславски", Магистър, специалност "Изчислителна и стопанска математика" - 2003 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "Ресапак" ООД, счетоводител, 2018-2019

  "Амева Файн Фууд Европа" ЕООД, счетоводител, 2017-2018

  "Еко Стандарт" ООД, счетоводител, 2004-2010

  Заемани академични длъжности

  2019г.- 2022г. - асистент <script type="text/javascript" async src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/latest.js?config=TeX-MML-AM_CHTML"></script>

  2022г. - главен асистент

  Придобити научни степени

  2021г. - Доктор

  Водени лекции и/или упражнения

  Водени упражнения по: Математически анализ I, II, III и IV; Анализ; Висша математика II и III; Диференциално и интегрално смятане I и II; Приложна математика, Диференциално смятане и приложения; Интегрално смятане и приложения; Числени методи

  Области на научни интереси

  Решаване на нелинейни матрични уравнения; Изчислителна линейна алгебра; Прилагане на метода на неподвижна точка;

  Членства в научни организации

  :)