Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Айнур Абдулова Али
  Гл. ас. д-р Айнур Абдулова Али

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 204

  Телефон: 054 830495 вътр. 213 К3

  Email: a.ali@shu.bg

  Приемно време: Консултации за изпити: КИТ - II k. на 08.01.2024 г.- от 13ч. до 14ч.; ПОИМ-Iк, ИТИМ-IIк., БМ-IIк. на 09.01.2024 г. от 14ч. до 15ч.; КДМ-Iк. на 23.01.2024 г. от 14ч. до 15ч.


  2020 ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА РАЦИОНАЛНИ МАТРИЧНИ УРАВНЕНИЯ
  2020 Ali, A., Hasanov, V., An iterative method for solving the matrix equation X-A^* XA-B^* X^{-1} B= I , Mathematical and Software Engineering, 6 (1), 2020, pp. 1-6
  2018 Али, А., За матричното уравнение \(X-A^*XA-B^*X^{-1}B=I\), MATTEX 2018, Сборник научни трудове, Том 1, (2018), сс.161-166, ISSN: 1314-3921
  2017 Hasanov, V.I., Ali, A.A., On convergence of three iterative methods for solving of the matrix equation \(X+A^*X^{-1}A+B^*X^{-1}B=Q\), Computational and Applied Mathematics, 36 (2017), pp. 79-87. ISSN:0101-8205, WoS, Scopus, MathSciNet [MR3611592], Zentralblatt MATH [Zbl 1359.65047]
  2016 Али, А., Един итерационен метод за матричното уравнение \(X+ A^*X^{-1}A- B^*X^{-1}B = I\), МАТТЕХ 2016, Сборник научни трудове, Том 1, (2016), сс. 74-80, ISSN: 1314-3921
  2015 Ali, A.A., V.I. Hasanov, On some sufficient conditions for the existence of a positive definite solution of the matrix equation \(X+ A^*X^{-1}A- B^*X^{-1}B = Q\), AIP Conference Proceedings, Volume 1690, 060001, (2015). ISSN:0094-243X, WoS(Conference Proceedings Citation Index- Science), Scopus