Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. инж. Радостин Евгениев Рафаилов
  Преп. инж. Радостин Евгениев Рафаилов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 301

  Телефон:

  Email: r.rafailov@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица вторник и четвъртък: 13:00-15:00 часа


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", спец. "Компютърни информационни технологии" - бакалавър

  ТУ - Варна, спец. "Софтуерно инженерство" - магистър

  Водени лекции и/или упражнения

  Компютърни архитектури

  Асемблиране на компютри

  Операционни системи

  Web технологии

  Разработване на Web базирани приложения

  Разработка на мобилни приложения

  Компютърна сигурност

  Компютърни системи и технологии

  Мултимедийни технологии

  Софтуерни технологии и производства

  Области на научни интереси

  Компютърна стеганография

  Криптография и криптоанализ

  Информационна сигурност

  Участия в проекти

  1. РД-08-147/02.03.2022г. - Защита и надеждност на информация в мултимедийни обекти, 3D моделиране на терени.

  2. РД-08-52/24.01.2023г. - Повишаване квалификацията на преподавателите в ШУ по информационни технологии - ръководител гл. ас. д-р Боряна Узунова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

  3. РД-08-125/22.02.2023г. - Паралелни алгоритми за защита на данни в графични обекти и триизмерното моделиране.

  4. РД-08-107/30.01.2024г. - Средства за стеганографска защита на информацията и приложения на изкуствения интелект и тримерното моделиране.

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България (СУБ)