Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. Севинч Айдин Мустан
  Ас. Севинч Айдин Мустан

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 317

  Телефон:

  Email: s.mustan@shu.bg

  Приемно време: I седмица: сряда от 9:00 ч. до 11:00 ч.; II седмица: вторник от 9:00 ч. до 11:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Предучилищна педагогика" 2019 г. - бакалавър

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Педагогика на обучението по математика и информатика" 2020 г. - бакалавър

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Педагогика на обучението по математика и информатика" 2021 г. - магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ОУ "Христо Ботев", с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен

  Заемани академични длъжности

  Асистент

  Водени лекции и/или упражнения

  Методика на обучението по информатика и информационни технологии

  Хоспитиране по информатика и информационни технологии

  Специална и частна методика на обучението по математика

  Методика на обучението по математика

  Училищен курс по алгебра

  Дигитална компетентентност и дигитална креативност

  Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

  Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда